Slobodna Lika - Regionalni Portal Ličko Senjske županije - Gospić, Ogulin, Senj

Javni natječaji i objave

 
Javni natječaji
Grad Gospić - javni natječaj za prikupljanje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje
Objavljeno: 24.01.2010.

Na temelju članka 17. Odluke o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje ("Službeni vjesnik Grada Gospića" broj 2/08 i 08/09) i članka 49. Statuta Grada Gospića ("Službeni Grada Gospića" broj 07/09), Gradonačelnik Grada Gospića dana 18. siječnja 2010. godine utvrđuje tekst JAVNOG NATJEČAJA za prikupljanje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje.

Pogledaj tekst javnog natječaja...Grad Gospić - javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta označenog kao kat.čest. br. 2771 k.o. Gospić
Objavljeno: 24.01.2010.

Na temelju čl. 3. stavka 2. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Gospića („ Službeni vjesnik“ Grada Gospića br. 08/09), Zaključka gradonačelnika Grada Gospića, Klasa: 944-01/10-01/01, Urbroj: 2125/01-02-10-02, i čl. 49 Statuta Grada Gospića ( Službeni vjesnik Grada Gospića br. 7/09), gradonačelnik Grada Gospića raspisuje: NATJEČAJ Za prodaju građevinskog zemljišta označenog kao kat. čest. br. 2771 k.o. Gospić

Pogledaj tekst javnog natječaja...Objave

Trenutno nema aktivnih objava...