Slobodna Lika - Regionalni Portal Ličko Senjske županije - Gospić, Ogulin, SenjNAKON 50 DANA - Ante Podnar novi načelnik ličko - senjske policije - Na dobrom smo putu da vratimo građanima povjerenje u policiju

18.11.2012 17:48:36

Prošlo je prvih 50 dana od  kada  je  putem  Internog  natječaja  MUP-a RH  na  mjesto novog načelnika  Policijske uprave ličko-senjske imenovao  Antu  Podnara  mr. kriminalistike  sa  više od 20 godina policijskog staža. Sudeći prema prvima reakcijama javnosti u Ličko-senjskoj županiji na čelo ličko-senjske policije je došla osoba koja posjeduje visoko znanje, stručnost, policijsko  i  životno iskustvo što je dobar preduvjet da ličko-senjska policija postepeno postane dio  europske policije.  Nakon otvorenog razgovora koji smo vodili sa novim načelnikom policije daje se naslutiti kojim će smjerom ići  ta vrlo važna institucija za građene  idućih  godina.

U kakvom ste stanju zatekli PU ličko – senjsku nakon što ste postali načelnik policijske uprave ?

Kao što Vam je poznato, u osmom mjesecu ove godine raspisan je Interni oglas za popunjavanje slobodnih radnih mjesta u policijskim upravama među kojima je i za načelnika policijske uprave ličko – senjske.

Nakon što sam prošao testiranje i intervju, te pokazao potrebna znanja i vještine za uspješno vođenje policije, od strane Ministra imenovan sam 19. rujna na ovo odgovorno mjesto.

Činjenica je da sam do dolaska na navedeno radno mjesto obnašao brojne odgovorne dužnosti u policijskoj upravi i dolaskom na navedeno mjesto zatečenim stanjem u policijskoj upravi nisam bio iznenađen.

Proces, odnosno izbor načelnika policijskih postaja i voditelja službi u PU bilo je nešto što me je dočekalo u prvim danima, gdje sam nakon izbornog ciklusa, odnosno provedenog testiranja kandidata za načelnike policijskih postaja i voditelja službi u PU od strane Povjerenstva ove policijske uprave, Glavnom ravnatelju policije predložio najuspješnije kandidate, koje je isti prihvatio, a predstavljanje načelnika policijskih postaja građani su mogli pratiti putem brojnih medija, kako tiskovnih, tako i elektronskih dok ću predstavljanje voditelja službi obaviti čim se za to stvore zakonski uvjeti.

Paralelno sa izborom rukovodećih službenika u policijskoj upravi svakodnevnozajedno s užim timom rukovoditelja, ovisno kako se koji ciklus odvija, radim na sondiranju trenutnog stanja u svim ustrojstvenim oblicima, kako bi imao potpuni uvid u tehničkom i operativnom funkcioniranju istih ustrojstvenih jedinica. Zatim sam na temelju zaključaka stručnih službi policijske uprave, poduzeo nužne korake koji bi bili preduvjet za te iste ustrojstvene jedinice, da u suradnji sa lokalnom zajednicom uspješno rješavaju probleme građana i time jačaju povjerenje u sustav unutarnjih poslova.

Naravno, kada govorimo o percepciji građana i učinkovitosti policije, osobno mi je interes da policija u stvarnom smislu riječi funkcionira kao servis građana i težeći tom cilju iskoristiti ću sve svoje stručne i profesionalne resurse da se isti provedu u praksi.

 Kako ste zadovoljni stručnim kadrovima i izborom tima oko sebe ?

U svim svojim dosadašnjim medijskim istupima, kao dominantnu osnovu u policijskom radu, isticao sam profesionalizam i stručnost.

Naravno, kada ističem tu osnovu, više je nego poznato da bi na kraju 2012. godine dominantne karakteristike policijskih službenika trebale biti u pravilu na svim razinama, budući da se kroz učinkovit, stručan, profesionalan i odgovoran pristup policijskih službenika u rješavanju različitih policijskih obveza, često oslikava učinkovitost policije u svim njenim oblicima.

Upravo su te karakteristike neophodne da bi policija kroz međuresornu suradnju mogla uspješno komunicirati, predstavljati svoje projekte, surađivati sa lokalnom zajednicom na planu prepoznavanja problema i poboljšanja kvalitete života unutar te lokalne zajednice.

Napore koje sada policija poduzima po tom planu vjerujem da će biti uskoro prepoznati, budući da mi je primarni cilj da policija učinkovito i odgovorno surađuje sa svim institucijama u rješavanju problema građana koji ometaju njihov život.

Upravo izborom suradnika sa odgovarajućim stručnim i profesionalnim referencama, omogućen je odgovarajući profesionalni napredak svih službi ove policijske uprave, te samim tim uspješno razvijanje i provođenje strateških ciljeva ove policijske uprave.

Svakako da građane zanima koji su policijski službenici u užem timu, međutim kako na izabrane policijske službenike na radnim mjestima zamjenika načelnika policijske uprave, voditelja policije, voditelja kriminalističke policije, voditelja za granicu, voditelja zajedničkih, upravnih poslova i ljudskih potencijala, još uvijek teče žalbeni postupak, nisam u mogućnosti izaći u javnost sa konkretnim imenima. Nakon što postupak završi, isti policijski službenici biti će predstavljeni javnosti, na isti način kao što sam predstavio načelnike policijskih postaja.

Nadam se da javnost neće biti iznenađena, budući da mi je vodilja prilikom izbora kadrova upravo bilo dosadašnje profesionalno iskustvo, motivacija i profesionalni ciljevi koji su upotpunjeni odgovarajućom policijskom naobrazbom kao i odgovarajućim policijskim zvanjem.

Što će donijeti promjene načelnika u policijskim postajama?

Kao što je javnost već upoznata prilikom predstavljanja načelnika policijskih postaja Gospić, Otočac, Donji Lapac, Korenica, Senj, Karlobag i Novalja, iste dužnosti preuzeli su policijski službenici sa odgovarajućim organizacijskim sposobnostima, jasno definiranim profesionalnim ciljevima i potrebnom spremnošćuda uspješno donose odluke na razini policijske postaje.

Uvjeren sam da će imenovani policijski službenici svojim profesionalnim i stručnim pristupom u rješavanju svih problema građana zajedno sa lokalnom zajednicom i svim institucijama i ustanovama koje djeluju na području gradova i općina za koje su teritorijalno nadležne policijske postaje, uspješno rješavati probleme koji bi u konačnici rezultirali zadovoljstvom građana i jačanjem povjerenja u sustav unutarnjih poslova.

Svakako da policijski rukovoditelji, kako u policijskoj upravi, a naročito imenovani načelnici policijskih postaja, imaju za obavezu svojim vlastitim primjerom isticati profesionalizam i poticati stručnu izobrazbu i pri tom provoditi permanentan nadzor nad zakonitim, stručnim i profesionalnim postupanjem policijskih službenika, težeći da svi oblici postupanja budu temeljeni na Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima, Etičkim kodeksom hrvatske policije kao i drugim propisima kojima se uređuje postupanje policije,ne samo od strane domaćeg zakonodavstva, nego da to isto postupanje bude u skladu sa međunarodnim pravnim standardima, što je za očekivati budući da se RH nalazi na pragu ulaska u EU.

 Koji će biti primarni ciljevi rada policije u idućih pet godina ?

Izbor najkvalitetnijih kadrova na svim rukovodećim mjestima u policijskoj upravi za što je još uvijek u tijeku Interni oglas za radna mjesta voditelja Operativno komunikacijskog centra policije, voditelja smjene Operativno komunikacijskog centra policije, voditelja Odsjeka za javni red, voditelja Odsjeka za sigurnost cestovnog prometa, zapovjednika Interventne jedinice policije, pomoćnika zapovjednika IJP, kao i pomoćnika načelnika u policijskim postajama za policiju, prometnu policiju i kriminalističku policiju, biti će garancija uspješnog provođenja strateških ciljeva ove policijske uprave.

Iz položaja, koji se poklapa sa prostorom županije, policijska uprava po svojoj nadležnosti pokriva prostor koji je po svojoj veličini najveći u čitavoj državi. Kroz područje dvije policijske postaje, Gospić i Otočac, prolazi autocesta u dužini od 120 km, a isto tako policijska uprava nadzire državnu granicu u dužini od 87,5 km sa BiH, što uz još jednu specifičnost koju ovom prilikom ističem, a to je da ova policijska uprava u području nadležnosti ima i dio otoka Paga, te priobalje od mjesta Mandaline u Općini Karlobag do mjesta Sibinj kod grada Senja, čime se vrlo jasno mogu definirati strateški ciljevi.

Upravo zbog prethodno navedenog položaja, svakako da će jedan od bitnih ciljeva ove policijske uprave bito otkrivanje svih oblika kriminaliteta od općeg, organiziranog, gospodarskog i kriminaliteta droga, znači svih onih oblika kojima se narušava sigurnost građana.

Uspješna borba protiv svih oblika kriminaliteta nastojati će se ostvariti svakako uz odgovarajuću suradnju sa nadležnim državnim odvjetništvima, državnim inspektoratom, poreznom upravom, lokalnom zajednicom kao i brojnim institucijama koji djeluju na području gradova i općina.

Kako još uvijek pojedini građani policiju doživljavaju kao represivni sustav, cilj mi je upravo različitim proaktivnim aktivnostima, poglavito kada su u pitanju aktualni problemi u društvu, naročito oni vezani uz djecu i mlade, s lokalnom zajednicom kroz multidisciplinarani pristup, planirale i provodile različite preventivne aktivnosti kojima je cilj prepoznavanje problema, te uz odgovarajuću društvenu reakciju, probleme otklonili ili svesti na društveno prihvatljivu razinu.

Posljednje vrijeme dosta se prašine diže oko sigurnosti građana i njihove imovine kada je u pitanju romska zajednica u Lici sa kojom se policija često bavi, što ćete učiniti?

U svakoj državi postoje jasno određena pravila ponašanja u obliku zakona, a policija je prema međunarodnim standardima javna služba koja ima zadatak provoditi te iste zakone. Provođenje i poštivanje zakona podrazumijeva situacije u kojima su prava, slobode i obveze propisane zakonom za sve ljude jednake i uz jamstvo da će se prema ljudima u sličnim situacijama postupati jednako. Za policiju je održavanje javnog reda i mira koji uključuje sprječavanje i otkrivanje kaznenih djela posebno važno ne samo zato što uspješno obavljanje tog posla pokazuje njezinu sposobnost, već i zato što pokazuje koliko policija štiti prava građana. Sprečavanje i otkrivanje kaznenih djela i prekršaja građani vrlo često nazivaju policijskim istragama, međutim naglasio bih da se ovdje radi o planiranim aktivnostima policije čiji je cilj otkriti počinitelje kaznenih djela ili prekršaja, prikupiti obavijesti i druge dokaze potrebne za vođenje postupka, te osigurati da se počinitelj ne sakrije ili ne pobjegne. Naravno da pored svega navedenog policija kako sam ranije naglasio u određenom smislu može i poduzimati različite proaktivne aktivnosti kada je u pitanju prepoznavanje problema unutar pojedinih jedinica lokalne samouprave, poglavito kao što je ovdje slučaj o kretanju stoke bez nadzora kako na javnim tako i na privatnim površinama čime se građanima nanosi šteta i širi nezadovoljstvo zbog nerješavanja nastalog problema. Na tragu rješavanja istog problema uskoro će se u sjedištu policijske uprave održati koordinativni radni sastanak predstavnika lokalnihi regionalnih jedinica samouprave, predstavnika brojnih inspekcija i građana s ciljem ukazivanja na aktualni problem i jasno definiranje uloge pojedinih subjekata kada je u pitanju zaštita ljudi i imovine, te poduzimanje odgovarajućih mjera od strane pojedinih subjekata na tom planu. Nadam se da će zaključci sa tog skupa u određenom smislu riječi biti uvod u širi spektar aktivnosti kojima će se navedeni problem u dogledno vrijeme uspješno riješiti.

 Prvi Vaši koraci su bili otvaranje policije prema javnosti, koliko ste u tome uspjeli ?

Policijska uprava u svome ustroju ima nekoliko radnih mjesta koji su bitni za komunikaciju policije s medijima, jedna od tih je radno mjesto glasnogovornice ili glasnogovornika, dok je drugo radno mjesto policijskog službenika za odnose s javnošću.

Koliko mi je poznato sustav je u tom smislu i funkcionirao na razini očekivanja rukovoditelja koji su svojevremeno upravljali ovom policijskom upravom. Standardi koji su postavljeni mojim dolaskom utoliko su bitno drugačiji što svakodnevno naglašavam da je policija javni servisi jedan je od subjekata u društvu koji je primarno suodgovoran za sigurnost građana, zaštitu njihovih prava i sloboda, te da se ta uloga može ostvariti ukoliko policija ima odgovoran i profesionalan odnos sa svim javnim službama i institucijama unutar lokalne zajednice kojima je cilj unapređenje kvalitete života na određenom prostoru.

Želim naglasiti će na planu medijske slike o policiji prvenstveno odgovornost ležati na policijskim upravljačkim strukturama i službenicima za odnose s javnošću. Njihova kompetentnost, pravovremena dostupnost, otvorenost prema javnosti do mjere koja ne ugrožava uspješnost policijskog rada, pretpostavke su dobre komunikacije policije i medija. Surađujući s medijima policija će na taj način prezentirati svoj rad onakvim kakav zaista jest, demistificirati ga i uičiniti ga bliskim i pristupačnijim medijima i građanima, što je osnovna zadaća glasnogovornika.

Kao što je javnost već upoznata, jedan od mojih prvih koraka bilo je omogućavanje pristupa građana policijskim rukovoditeljima, kako meni kao načelniku policijske uprave, tako i načelnicima policijskih postaja. U tom smislu, osobno sam omogućio da građani svakog prvog ponedjeljka u mjesecu mogu doći do mog ureda i izravno mi se obratiti, kako bi se riješio njihov problem za koji vjeruju da im policija može pomoći. U ovih mjesec i pol u sjedište policijske uprave javio se velik broj građana i u svim situacijama službe policijske uprave nastojale su riješiti probleme s kojima su se građani javili u policijsku upravu.

Isto tako, građani su mogli primijetiti, kada je u pitanju djelovanje policije kao javni servis, da o svim bitnim preventivnim i represivnim aktivnostima nastojimo pravovremeno informirati javnost, a to činimo svakodnevno izravnom komunikacijom sa novinarima, te održavanjem redovnih i izvanrednih tiskovnih konferencija, koliko smo u tome uspješni, nadam se da vrlo objektivno mogu reći, kako novinari, tako i sami građani.

Namjeravam i dalje zajedno sa glasnogovornicom razvijati kvalitetnu komunikaciju s medijima. Inicirati češće održavanje konferencija za medije na kojima će mediji a samim tim i građani, biti upoznati sa svim značajnim aktivnostima koje poduzima Policijska uprava ličko-senjska, te značajnim kriminalističkim istraživanjima provedenim samostalno ili u suradnji sa drugim tijelima. Pravodobnim, točnim i profesionalnim informiranjem javnosti, inicirati stvaranje i provođenje odgovorne komunikacije između policije i medija, razvijati partnerski odnos s medijima, što bi trebalo rezultirati pozitivnim osjećajem sigurnosti građana.

Kakva je suradnja policije sa gradovima i općinama?

U tijeku je obilazak svih gradonačelnika i načelnika o čemu su mediji prateći moj rad izvješćivali javnost, te sam do sada bio u posjetu županu Ličko – senjske županije, gradonačelniku Grada Gospića, načelniku Općine Perušić, gradonačelniku Grada Senja,načelniku Općine Donji Lapaci tamošnjem Vijeću za prevenciju, a vjerujem da ću do polovice prosinca uspjeti ostvariti izravnu komunikaciju sa svim gradonačelnicima i načelnicima općina i gradova na području županije, te u neposrednoj komunikaciji razmijeniti stavove i razmišljanja koja bi unaprijedila postojeću suradnju. Svakako da mi je jedan od ciljeva uspješno predstavljanje novih načelnika postaja, te animiranje gradonačelnika i načelnika u pogledu stavljanja u potpunu funkciju Vijeća za prevenciju, koji su svojevremeno oformljeni u svim gradovima i općinama, međutim negdje je djelovanje Vijeća na očekivanoj razini, dok postoje slučajevi da Vijeće uopće ne djeluje.

Moja dosadašnja iskustva u ovih mjesec i pol dana sa gradonačelnicima i načelnicima općina i gradova kada je u pitanju suradnja je više nego zadovoljavajuća i nadam se da će u narednom vremenu ta suradnja biti unapređivana, naročito na planu jačanja kvalitete života građana na prostoru cjelokupne Županije Ličko – senjske.

Ima li policija odriješene ruke u borbi protiv kriminala?

U svom dosadašnjem profesionalnom iskustvu uvijek sam se rukovodio ciljevima koji će jamčiti zakonito i stručno izvršavanje svih policijskih zadaća. Naravno da takav pristup u rješavanju različitih društvenih problema želim prenijeti i na svoje suradnike, a oni dalje na službenike različitih službi kojima rukovode. Kada se stvari u praksi postave na način da su mjerila uspješnosti policije jasno definirana i da je policija samo jedan od subjekata u lokalnoj zajednici koji primarno brine o sigurnosti građana, rezultati na različitim poljima neće izostati, a kao uspjeh svega navedenog bi u konačnici bilo zadovoljstvo građana i poboljšana kvaliteta života svih nas koji živimo i radimo na ovim prostorima.

Razgovarao : Željko Popović


www.slobodnalika.com

Zadnji komentari

Povezani sadržaji...

Pretraži slobodnalika.com Pošalji prijatelju