Slobodna Lika - Regionalni Portal Ličko Senjske županije - Gospić, Ogulin, SenjŽupanija u potrazi za novim tajnikom

11.01.2017 17:43:43

Nakon  odlaska  u  mirovinu  dugogodišnjeg  glavnog  tajnika  županije  Ankice  Blažević, ličko  senjska  županija  je  potrazi  za  nasljednikom.  U  igri  je  više  kandidata,  osim  struke  u igri  je  i  politička  podobnost. Inače, u Tajništvu Županije ustrojena su dva Odsjeka, kao unutarnje ustrojstvene jedinice: Odsjek za organizaciju rada Županijske skupštine i Župana i Odsjek za zajedničke poslove.

U Odsjeku za organizaciju rada Županijske skupštine i Župana obavljaju se poslovi iz djelokruga rada Županijske skupštine i Župana, pruža pravna pomoć upravnim tijelima Županije i osigurava jedinstvena praksa u primjeni propisa od značaja za obavljanje poslova iz djelokruga Županije, poslovi vezani za unaprjeđenje rada lokalne i područne (regionalne) samouprave, poslovi izdavanja službenog glasila Županije, poslovi pripreme i provedbe javne nabave, poslovi vezani za suradnju s jedinicama lokalne samouprave u Županiji, državnim tijelima, Vijećem i predstavnikom nacionalne manjine na razini Županije i ostali poslovi kojima se osigurava redovno funkcioniranje Županijske skupštine, Župana i njihovih radnih tijela, poslovi vezani za pripremu, prijavu i provedbu projekata u skladu sa smjernicama strateških dokumenata na državnoj i županijskoj razini te izradu potrebne dokumentacije radi prijave projekata za financiranje iz domaćih izvora i sredstava EU.

U Odsjeku za zajedničke poslove obavljaju se poslovi u svezi s radnim odnosima dužnosnika u Županiji, službenika i namještenika u upravnim tijelima Županije izuzev poslova zaštite na radu, pruža se pravna i stručna pomoć drugim upravnim tijelima iz djelokruga Odsjeka, obavljaju se stručni i administrativni poslovi za Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijem u službu i Službenički sud, poslovi uredskog poslovanja arhiviranja i prijema i otpreme pošte i drugi poslovi iz djelokruga Tajništva.

Kako  se  očekuje  novog  tajnika  županije  izabrat će  Darko  Milinović  predsjednik  Skupštine.


www.slobodnalika.com

Zadnji komentari

Povezani sadržaji...

Pretraži slobodnalika.com Pošalji prijatelju