Slobodna Lika - Regionalni Portal Ličko Senjske županije - Gospić, Ogulin, SenjMirko Dujmović, Bucon nadzor vrtića u Otočcu : pišu se isinuacije

13.02.2020 09:03:42


Ja, Mirko Dujmović, direktor tvrtke Baucon d.o.o. sa sjedištem u Otočcu na adresi Kralja Zvonimira 88 i njen pravni zastupnik, dana 12. veljače 2020. godine, javljam se Željku Popoviću, glavnom uredniku elektroničke publikacije SlobodnaLika.com, vezano uz vijest objavljenu na portalu, dana 12. veljače 2020. godine na „naslovnoj strani“ pod naslovom:“Je li gradonačelnik Otočca znao da je Nadzor nad radovima vrtića u Otočcu obavlja suprug gradonačelnikove rođakinje koja je predsjednica Upravnog vijeća vrtića“ napisanu od strane neimenovanog autora.

 Ovim putem ponosim ovaj Zahtjev za ispravak netočnih informacija koje su iznesene u odnosu na mene osobno, na moju suprugu Anđelu Dujmović i na moju tvrtku Baucon d.o.o.

S obzirom da Vaš novinar ili Vi kao urednik, u predmetnom članku prenosite neistinite tvrdnje, dezinformacije i insinuacije temeljem čl. 2. st. 3. Zakona o elektroničkim medijima (NN 153/09, 84/11, 94/13, 136/13), a u svezi članka 40. Zakona o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13), ovim putem zahtjevam da objavite ispravak koji podnosim, bez promjena i dopuna na istom ili istovrijednom mjestu programskog prostora i na isti ili istovrijedan način na koji je bila objavljena i informacija na koju se ispravak odnosi –znači na NASLOVNOJ STRANI.

Izričito naglašavam kako sukladno članku 41. stavku 1. Zakona o medijima  (NN 59/04, 84/11, 81/13) NE PRIHVAĆAM da se ovaj ispravak objavi u REAGIRANJIMA ILI PISMIMA ČITATELJA, te Vas tražim da sukladno tome poštujete Zakon.

Ispravak se odnosi na sljedeće neistinite informacije koje je prenio nepoznat autor:

(...) izvođač radova na Dječjem vrtiću u Otočcu Brodometalurgija iz Splita prijavio je radove 28. kolovoza, a 19. rujna inspektor rada zatvorio je gradilište zbog brojnih nepravilnosti, kao i propusta nadzora. Otkrilo se da nadzor na gradilištu Baucom d.o.o. u vlasništvu Mirka Dujmovića. Nadzorno poduzeće izabralo je Upravno vijeće vrtića Ciciban, kojemu je predsjednica Anđela Dujmović, supruga vlasnika Baucona Mirka Dujmovića, koja je i bliska rođakinja gradonačelnika Otočca Stjepana Kostelca.“

 „Ispravak slijedi:

1.      Nije točno da moja tvrtka nosi naziv Baucom d.o.o. niti je registrirana pod tim imenom, već je upisana u registar Trgovačkog suda pod nazivom Baucon d.o.o., što je lako provjerljiva i cjelokupnoj javnosti dostupna informacija.

 

2.      Nije točno da je inspektor rada svojim zapisnikom od dana 19. 09. 2019. godine zatvorio gradilište zbog kako se u predmetnom isječku odlomka navodi „ a kao i propusta nadzora“

Inspektor rada Državnog inspektorata je 19. 09. 2019. godine obavljao inspekcijski nadzor i utvrdio da su povrjeđeni propisi Zakona o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18), a o čemu je sastavio i Zapisnik KLASA: UP/I-116-02/19-11/79 URBROJ: 443-13-10-03-10/3-19-2.  

U cjelom Zapisniku ne spominje se niti jednom rječju propust nadzornog tijela, tvrtke Baucon d.o.o., vlasnika Mirka Dujmović, niti njegovo osobno ime, a niti je tvrtki ili vlasniku kao fizičkoj osobi  izrečena bilo kakva sankcija.

 U inspekcijskom postupku inspektora rada predmet inspekcije nije bilo postupanje nadzornog tijela, tvrtke Baucon d.o.o., kao što nije postojao propust nadzornog tijela prilikom uvođenja u posao izvođača radova.

 Potvrda ovog ispravka može se pronaći u ranije navedenom Zapisniku kao i u objavi lokalnog portala (elektroničke publikacije) Glasgacke.hr od dana 23. 09. 2019. koja je objavljena na sljedećoj poveznici, a u kojoj se u potpunosti obavještava javnost i iznosi cjeli odgovor inspektora rada Državnog inspektorata:

https://www.glasgacke.hr/?ispis=detalji&novost=24739&kat=78

 

U toj objavi šira je otočka javnost obaviještena kako je inspektor rada u inspekcijskom nadzoru nadzirao primjenu propisa o zaštiti na radu te propisa o radnim odnosima i utvrdio kako poslodavac nije prijavio radnika na obvezno mirovinsko osiguranje prije početka rada, s prvim danom početka rada ili na odgovarajuće radno vrijeme.

Inspektor rada je IZVOĐAČIMA RADOVA izrekao 11 upravnih mjera, te investitoru novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja.

Sve gore navedeno, Vaš novinar ili Vi kao urednik kada ste prenosili ove neistine i definformacije mogli ste saznati da ste postupili profesionalno, što očito niste.

 

Sramotno je da osobe koje se očito nisu ni informirale o Zakonu o gradnji niti Zakonu o građevinskoj inspekciji u javnosti iznose i prenose ovakve tvrdnje, s obzirom da ne znaju tko vrši inspekcijski nadzor nad radom nadzornog tijela, tko je poslodavac, tko izvođač, tko investitor, a tko nadzorno tijelo u gradnji pa istim smatraju i izvođača i nadzorno tijelo i građevinskog inspektora i inspektora rada.

Na ovaj način se umanjuje važnost struke i profesionalizam kako izvjestitelja tako i novinara te se  „napamet“  i bez da su se informirali  o pozitivnim propisima iznose i prenose ovakve neistinite i klevetničke informacije.

 

3.      Nije točno da je nadzorno poduzeće izabrano od strane Upravnog vijeća DV „Ciciban“ kada je natječajni postupak u cjelosti provodio Grad Otočac, a Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ciciban – Otočac nije u niti jednom djelu bio uključeno u postupak o čemu postoje zapisi.

 

4.      Nije točno da je Anđela Dujmović u vrijeme provođenja natječajnog postupka bila predsjednik Upravnog vijeća  Dječjeg vrtića Ciciban – Otočac, niti tu dužnost obnaša sada o čemu postoje zapisi. 

Ukoliko već želite prenosite klevete pronađite dokaze za isto, jer je prvi iznositelj ovih informacija, a to je  nestručna Radna skupina bez znanja o temi koju obrađuju, na čelu s izvjestiteljem Nenadom Jankovićem, znala za činjenicu da  Anđela Dujmović nije ni bila dio Upravnog vijeća DV „Ciciban“ u vremenu provođenja natječaja ili pak ta ista Radna skupina svom radu nije pristupila s dužnom pozornosti, što odgovorno tvrdim, s obzirom da nije odradila osnovno istraživanje i iznosila ponovno naglašavam NEPROVJERENE I NEISTINITE INFORMACIJE.

 

 Predmetni dio članka i iznošenje informacija gore spomenutih u tom odlomku te njihovo prenošenje na Vašem portalu od strane NEIMENOVANOG AUTORA,  sadrži maliciozne, klevetničke i neistinite tvrdnje  na štetu ugleda moje žene, mene osobno i moje tvrtke koja posluje već dugi niz godina i to prvenstveno zahvaljujući stručnosti i profesionalnom odnosu prema klijentima.

Ukoliko smatrate da u mom radu postoji nezakonito postupanje obratite se nadležnim institucijama i poštedite javnost laži i obmana na štetu Grada Otočca.

 

Stoga ovim putem tražim, od Naslova, na čijem su portalu javno prenesene i iznesene neistinite informacije, da ovaj ispravak netočnih informacija objavi u skladu s člankom 41. st. 1. Zakona o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13),  označi i poveže linkom s informacijama na koji se ispravak odnosi sukladno članku 41. st. 2. Zakona o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13) te da ovaj ispravak netočnih informacija objavi u prvom izdanju odnosno programskom sadržaju medija nakon primitka ispravka, sukladno članku 42. stavku 2. Zakona o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13).

 

 

                                                                                             

                                                                                              Direktor

           

                                                                                              Mirko Dujmović

 

Otočac, 12. 02. 2020.        


www.slobodnalika.com

Zadnji komentari

Povezani sadržaji...

Pretraži slobodnalika.com Pošalji prijatelju

Aktualno

Uskoro nova Arena

31.07.2020 09:58:45

Politika

I bez Milinovića HDZ je utvrda

06.07.2020 07:35:57
Korisnički podaci
Niste logirani, klikni ovdje za login ili registraciju na slobodnalika.com.
Marketing - slobodnalika.com

Žute stranice

Naša baza gospodarskih subjekata broji 51 zapisa.
Marketing - slobodnalika.com
Marketing - slobodnalika.com
Marketing - slobodnalika.com