Slobodna Lika - Regionalni Portal Ličko Senjske županije - Gospić, Ogulin, SenjSenj veliko gradilište

23.04.2019 08:08:18
U Gradu Senju zadovoljni su dinamikom ulaganja u grad, koji ne osjeća krizu vlasti u županiji, jer u Senj je veliko  gradilište. Mnogi su projekti gotovi, neke se rade, a neki će ići u realizaciju. U gradskoj vlasti izdvojili su neke investicije. Završili su na sanaciji odlagališta Sveti Juraj. Ukupna vrijednost izvedenih radova je 17.337.061,15 kn, od čega je Fond za zaštitu okoliša sudjelovao s 13.734,317.06, a Grad Senj s 3.602.744,09. Grad je sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisali Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Ukupni procijenjeni iznos nabave za Grad Senj iznosi 550.285,50 kn.

Projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta Senj“ sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda. Ukupna vrijednost projekta određena je na maksimalno 4.735.394,39 kn. Postavljena su dva podzemna kontejnera za sakupljanje komunalnog otpada s četiri spremnika zapremnine 4x1100 litara i betonskom podzemnom komorom u Aleju kod Velikih vrata te na Frankopanskom trgu, pojedinačne vrijednosti 177.500,00 kn. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja odobrilo je u tu svrhu Gradu Senju sredstva za sufinanciranje projekta "Izgradnja zelenog otoka - iskop, nadzor i ugradnja podzemnog kontejnera u gradu Senju" u iznosu od 71.000,00 kn. Ostatak je financiran sredstvima Grada Senja.

Grad Senj u 2019. godini sufinancirat će Domu zdravlja Senj troškove područnih ambulanti i to u Krasnu, Svetom Jurju i Jablancu, u iznosu od 100.000,00 kn. Također će sufinancirati specijalističke djelatnosti koje će se obavljati u Domu zdravlja Senj u iznosu od 60.000,00 kn, zatim troškove stanovanja doktora dentalne medicine zaposlenog u Domu zdravlja Senj, na radnom mjestu u područnim ambulantama u Svetom Jurju i Krasnu, u ukupnom iznosu od 12.000,00 kn.

Zavodu za hitnu medicinu Ličko-senjske županije sufinancirat će se troškovi stanovanja doktora medicine u timu T1 u Ispostavi Senj, u ukupnom iznosu od 12.000,00 kn, a također financiramo specijalizaciju liječnice-pedijatrice u iznosu od 170,000.00 kn. Grad Senj osigurao je sredstva i za mamograf, i to 165.000,00.

Grad Senj također je sudjelovao u rekonstrukciji parkirališta Doma zdravlja Senj, ukupne procijenjene vrijednosti 430.263,75 kn. Dio iznosa (200.000,00 kn) financirao se sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU prema Programu podrške regionalnom razvoju u 2018. godini, a Grad Senj sudjelovao je u sufinanciranju preostale procijenjene vrijednosti Projekta u iznosu od 230.263,75 kn sredstvima osiguranima u Proračunu Grada za 2018. godinu.

Radovima vrijednim 5.902.717,81 kn uređuje pretprostor Pavlinskog trga – uređuju se pješačke površine s ugostiteljskim terasama.

Završili su radovi u ulici Stjepana Radića u Senju koji su obuhvatili izgradnju sanitarne i oborinske odvodnje te prelaganje vodovodnog ogranka ukupne vrijednosti investicije u iznosu od 1.800.00,00 kn. Radovi u navedenoj ulici obuhvatili su i polaganje javne rasvjete duž iste u iznosu od 386.000,00 kn.

Završili su i radovi na plaži i šetnici od Škvera do Treće drage u Senju od profila 9-12. Grad Senj u tom je pogledu uspješno surađivao s Ministarstvom turizma Republike Hrvatske te na taj način osigurao 700.000,00 kn. Drugi veliki partner Gradu Senju bilo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije čime je dodatno osigurao 2.049.406,48 kn. Ukupna vrijednost investicije je 7.918.793,41 kn, a ostatak je financiran proračunskim sredstvima grada Senja. Na ranije izgrađenom dijelu plaže i šetnice jugo je u zimskim mjesecima n a dvjema lokacijama – do lukobrana  Sv. Ambroza i uz kamp načinilo štetu te smo započeli radove sanacije vrijedne 649.350,00 kn. Započela je i sanacija spomenute plaže i šetnice od profila 3A do profila 09 te ćemo projektom vrijednim 3.238.675,25 kn sanirati nadmorski i podmorski dio obalnih zidova uređene plaže.

Također je između Grada Senja i Lučke uprave zaključen sporazum o sufinanciranju projektne dokumentacije za uređenje gradske luke Senj ukupne vrijednosti 400.000,00 kn u čemu Grad Senj sudjeluje s 130.000,00 kn.

Mnogi su projekti na području mjesnih odbora pa su tako izvršeni su ili su pri kraju građevinski radovi uređenja Trga u Svetom Jurju, investicije vrijedne 815.887,50 kn, uređenja Vidikovca s parkiralištem u Svetom Jurju, investicije vrijedne 499.525,00 kn, zatim je završena izgradnja javna rasvjete u Kotlini u Svetom Jurju (532.000,00 kn) i do groblja u Krivom Putu (224.636,00 kn), a sanirane su mrtvačnice u Vratniku i Krivom Putu te krovište crkve u Crnom Kalu. Značajna sredstva uložena su i u asfaltiranje cesta na području većine mjesnih odbora.

Grad Senj u svojem je Proračunu za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. osigurao sredstva za kapitalne donacije sufinanciranja projekata župa Sveti Juraj i Krasno, i to za sufinanciranje izrade idejnoga, glavnoga i izvedbenoga projekta uređenja Svetišta Majke Božje od Krasna te sufinanciranje obnove zvona na župnoj crkvi, uređenje unutrašnjosti crkve i izgradnje kapelice na mjesnom groblju u Svetom Jurju.

Zajedničkim naporima i trudom vraćen je sud u Senj, a ugovorena je obnova zgrade suda (u 3 godine uložit će se minimalno 5 milijuna kuna, a od toga će Grad Senj sudjelovati s 2 milijuna kuna), Grad Senj je sufinancirao obnovu zgrade Policijske postaje Senj s 200.000,00 kn, čija obnova je u završnoj fazi te sa Gospićko-senjskom biskupijom potpisali ugovor vrijedan 2.222.775,00 kn, a prema kojem Grad Senj postaje potpuni i isključivi vlasnik nekretnina na kojima je planirana izgradnja budućeg Doma za starije i nemoćne. Samo su neki od brojnih projekata grada Senja koji je veliko gradilište i primjer drugima.
www.slobodnalika.com

Zadnji komentari

Povezani sadržaji...

Pretraži slobodnalika.com Pošalji prijatelju