Slobodna Lika - Regionalni Portal Ličko Senjske županije - Gospić, Ogulin, SenjGradonačelnik Senja o razvoju grada i ulaganjima

25.04.2019 08:26:45

Iza grada Senja jedna je od dinamičnijih godina, poglavito sa aspekta brojnih projekata koji se u Senju realiziraju, pa na prvi pogled kada svratite u drevni grad osjeti se da je Senj veliko gradilište, a sve se odvija bez financijske pomoći ličko senjske županije. Gradonačelnik Senja Sanjin Rukavina juri sto na sat i 24 sata živi za grad kako bi se prekinula senjska pustoš koja je došla poslije Domovinskog rata, kao i u drugim malim sredinama.

ZASUKALI  RUKAVE

U Senju je Vlast zasukala rukave, a primjerice podatak da Grad Senj u ovom trenutku za plaće djelatnika i dužnosnika izdvaja samo 14,20% od izvornih prihoda proračuna od zakonski dozvoljenih 20%, govori da Senj ide u dobrom smjeru, a trenutno kreditno zaduženje Grada Senja iznosi 11,67% od izvornih prihoda proračuna od zakonom dozvoljenih 20%, a do kraja ove godine kreditno zaduženje grada pasti na 7,82%, što otvara nove mogućnosti razvoja i ulaganja, a da Senj ide naprijed svjedoči informacija da je u svrhu efikasnijeg i bržeg rada, započela informatizacija Jedinstvenog upravnog odjela Grada Senja u smislu računovodstvenog programa Grada, računovodstvenog programa svih proračunskih korisnika za koje grad vodi financije, GIS sustava – sustava u kojem su na podlozi Državne geodetske uprave prikazani svi objekti grada Senja i njihova eventualna dugovanja te svi podaci na temelju kojih su objekti zaduženi kod Grada Senja, zatim digitalna pisarnica, registar ugovora i E-javna nabava, čime je rad gradske Uprave biti javan i transparentan, a Senj će biti pravi grad u ličko senjskoj županiji koji uvodi informatizaciju Gradskog vijeća te će svi vijećnici Gradskog vijeća dobiti tableti pa će sjednice Gradskog vijeća biti digitalizirane.

BROJNI PROJEKTI

Gradonačelniku Senju treba dosta vremena da nabroji sve veće projekte grada u posljednju godinu dana. U svibnju 2018. godine potpisan je Ugovor o sufinanciranju radova za projekt uređenja dječjeg igrališta i plaže u Svetom Jurju između Grada Senja i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Projekt ukupne vrijednosti 800.000,00 kn Ministarstvo je sufinanciralo u iznosu od 400.000,00 kn, a ostatak je financiran iz Proračuna Grada. Nadalje, pobrinuli smo se za rekonstrukciju Dječjeg vrtića Travica i potpisali ugovor s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Projekt ukupne vrijednosti 1.928.802,25 kn Ministarstvo sufinancira s 675.080,00 kn, dok Grad Senj sudjeluje s 1.253.722,25 kn. Projektom rekonstrukcije obuhvaćena je sanacija krovnog pokrova, podova, zidova, stropova, sanitarnih čvorova, pročelja, prozora i vrata te kompletna izmjena rasvjetnih tijela. No, nismo na tomu stali. Osim rekonstrukcije, prepoznali smo potrebu širenja postojećih kapaciteta vrtića te je potpisan ugovor o dogradnji vrtića vrijedan 5.5 milijuna kuna. Grad Senj vlastitim proračunskim sredstvima u tom projektu sudjeluje s 813.019,12 kn, ističe gradonačelnik Sanjin Rukavina, koji je posebno ponosan na brigu grada o najmlađima.

Socijalnu osjetljivost razvijamo ciljanim i planiranim potezima, stoga smo u Proračunu grada u 2019. godini osigurali naknade u iznosu od 1.000,00 kn neto za svako prvo rođeno dijete, 2.000,00 kn za rođeno 2. dijete te 20.000,00 kn za treće i svako sljedeće rođeno dijete, a za što je Socijalnim programom ukupno osigurano 240.000,00 kn. U ovoj smo godini brojnim potezima pomogli roditeljima djece vrtićke dobi kroz Socijalni program Grada Senja i stavku Pomoć za podmirenje troškova boravka djece u Dječjem vrtiću Travica Senj, za što je u 2019. godini osiguran dosad najveći iznos od 80.000,00 kn.Tim programom Grad podmiruje dio troškova vrtićkih usluga te su utvrđene veće povlastice za roditelje s 2 i više djece. Skrbnik koji upiše u vrtić u istoj pedagoškoj godini dvoje ili više djece, ostvaruje pravo na popust od 40% na cijenu vrtićkih usluga za drugo upisano dijete, a za treće i svako sljedeće popust od 60% na cijenu vrtićke usluge. Također, roditelj odnosno skrbnik koji u zajedničkom domaćinstvu živi s troje ili više malodobne djece, a samo jedno od djece je upisano u vrtić, za to dijete upisano u vrtić ostvaruje popust od 50% na cijenu vrtićke usluge.

ULAGANJA U MLADE I ZNANJE


Grad Senj je također u 2019. godini i dalje predvidio podmirivanje troškova cijene usluga vrtića za dijete samohranoga roditelja za koje postoji preporuka nadležnoga Centra za socijalnu skrb u smislu naročito teškoga socijalnog statusa. Na taj način trenutačno Grad Senj podmiruje troškove vrtićke usluge za troje djece, u iznosu od 100% cijene vrtićke usluge, pojašnjave konkretne mjere grada po pitanju senjske mladosti.

Mislimo i na srednjoškolce i studente te sam ponosno uručio 8 učeničkih i 12 studentskih stipendija jer Grad Senj nakon punih 6 godina ponovno osigurava sredstva za svoje stipendiste iz vlastita proračuna, i to 180.600,00 kn na godišnjoj razini. Tako mjesečno izdvajamo 650,00 kn za svakog stipendiranog učenika i 1000,00 kn za svakog stipendiranog studenta, dodaje Rukavina koji kaže da Grad p rati uspjehe djece i ponosi se sa njima svakim danom iznova, pa ponosno mogu kazati kako je Grad Senj sufinancirao snimanje nosača zvuka jednom mladom pjevaču, financiramo Školu u prirodu učenika Osnovne škole u Senju te edukativne izlete, financiramo plaću zaposlenika u Produženom boravku Osnovne škole te dio plaće za kuharicu, a primili smo i viceprvake u rukometu, našu mušku rukometnu ekipu Srednje škole Pavla Rittera Vitezovića Senj, kojom prigodom smo ih simbolično i darovali. Tu naša pomoć ne staje te pomažemo našim najmlađim i dalje, ističe Rukavina, grad vodi b rigu za starije, nemoćne i nezaposlene projektima Javni radovi, Zaželi i Pomoć u kući . Prošle godine smo u Vodicama potpisali ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru „Zaželi“, programa zapošljavanja žena Ministarstva rada i mirovinskog sustava financiranog iz Europskoga socijalnog fonda vrijednog 2.096.666,80 kn, reći će Rukavina.

VELIKI PROJEKTI U INFRASTRUKTURI

Završili smo radove na sanaciji odlagališta Sveti Juraj. Ukupna vrijednost izvedenih radova je 17.337.061,15 kn, od čega je Fond za zaštitu okoliša sudjelovao s 13.734,317.06, a Grad Senj s 3.602.744,09. Također smo s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisali Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Ukupni procijenjeni iznos nabave za Grad Senj iznosi 550.285,50 kn, ističe Rukavina dodajući da je Grad s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisali Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Ukupni procijenjeni iznos nabave za Grad Senj iznosi 550.285,50 kn, te da je predano reciklažno dvorište na upravljanje Gradskom komunalnom društvu Senj d.o.o. Inače, Projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta Senj“ sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda. Ukupna vrijednost projekta određena je na maksimalno 4.735.394,39 kn.

Na području zdravstva Grad Senj u 2019. godini sufinancirat će Domu zdravlja Senj troškove područnih ambulanti i to u Krasnu, Svetom Jurju i Jablancu, u iznosu od 100.000,00 kn. Također će sufinancirati specijalističke djelatnosti koje će se obavljati u Domu zdravlja Senj u iznosu od 60.000,00 kn, zatim troškove stanovanja doktora dentalne medicine zaposlenog u Domu zdravlja Senj, na radnom mjestu u područnim ambulantama u Svetom Jurju i Krasnu, u ukupnom iznosu od 12.000,00 kn. Zavodu za hitnu medicinu Ličko-senjske županije sufinancirat će se troškovi stanovanja doktora medicine u timu T1 u Ispostavi Senj, u ukupnom iznosu od 12.000,00 kn, a također financiramo specijalizaciju liječnice-pedijatrice u iznosu od 170,000.00 kn. Također smo osigurali sredstva i za mamograf, i to 165.000,00, bez pomoći ličko senjske županije.

Grad Senj također je sudjelovao u rekonstrukciji postojećeg parkirališta Doma zdravlja Senj, ukupne procijenjene vrijednosti 430.263,75 kn. Dio iznosa (200.000,00 kn) financirao se sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU prema Programu podrške regionalnom razvoju u 2018. godini, a Grad Senj sudjelovao je u sufinanciranju preostale procijenjene vrijednosti Projekta u iznosu od 230.263,75 kn sredstvima osiguranima u Proračunu grada prošle godine, ističe Rukavina.

GRAD SVE UREĐENIJI

Radili smo i radimo na konkretnom uređenju grada. Tako se radovima vrijednim 5.902.717,81 kn uređuje pretprostor Pavlinskog trga – uređuju se pješačke površine s ugostiteljskim terasama, a hodne će se plohe obložiti kamenim elementima. Uz to je planirano uređenje parkinga za motore i bicikle, dok je u sjevernom dijelu obuhvata predviđena klupa s prostorom predviđenim za postavljanje makete grada Senja. U ovom trenutku radovi su u završnoj fazi. Završili su radovi u ulici Stjepana Radića u Senju koji su obuhvatili izgradnju sanitarne i oborinske odvodnje te prelaganje vodovodnog ogranka ukupne vrijednosti investicije u iznosu od 1.800.00,00 kn. Radovi u navedenoj ulici obuhvatili su i polaganje javne rasvjete duž iste u iznosu od 386.000,00 kn. Mogu kazati kako smo završili i radove na plaži i šetnici od Škvera do Treće drage u Senju od profila 9-12. Grad Senj u tom je pogledu uspješno surađivao s Ministarstvom turizma Republike Hrvatske te na taj način osigurao 700.000,00 kn. Drugi veliki partner Gradu Senju bilo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije čime je dodatno osigurao 2.049.406,48 kn. Ukupna vrijednost investicije je 7.918.793,41 kn, a ostatak je financiran proračunskim sredstvima grada Senja. Na ranije izgrađenom dijelu plaže i šetnice jugo je u zimskim mjesecima n a dvjema lokacijama – do lukobrana Sv. Ambroza i uz kamp načinilo štetu te smo započeli radove sanacije vrijedne 649.350,00 kn. Započeli smo i sanaciju spomenute plaže i šetnice od profila 3A do profila 09 te ćemo projektom vrijednim 3.238.675,25 kn sanirati nadmorski i podmorski dio obalnih zidova uređene plaže, dodaje Rukavina.

I LUČKOJ UPRAVI SENJ POMOĆ OD GRADA

Grada Senja i Lučke uprave zaključen sporazum o sufinanciranju projektne dokumentacije za uređenje gradske luke Senj ukupne vrijednosti 400.000,00 kn u čemu Grad Senj sudjeluje s 130.000,00 kn, ističe Rukavina koji zahvaljujem Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture i resornom ministru Olegu Butkoviću što kroz Lučku upravu Senj na temelju provedenih javnih natječaja ulaže značajna sredstva u uređenje luke Senj.

Ne zanemarujemo ni projekte na području mjesnih odbora pa su tako izvršeni su ili su pri kraju građevinski radovi uređenja Trga u Svetom Jurju, investicije vrijedne 815.887,50 kn, uređenja Vidikovca s parkiralištem u Svetom Jurju, investicije vrijedne 499.525,00 kn, zatim je završena izgradnja javna rasvjete u Kotlini u Svetom Jurju (532.000,00 kn) i do groblja u Krivom Putu (224.636,00 kn), a sanirane su mrtvačnice u Vratniku i Krivom Putu te krovište crkve u Crnom Kalu. Značajna sredstva uložena su i u asfaltiranje cesta na području većine mjesnih odbora. Rukavina ističe da je z ajedničkim naporima i trudom vraćen Sud u Senj. Ugovorili smo obnovu zgrade suda, u 3 godine uložit će se minimalno 5 milijuna kuna, a od toga će Grad Senj sudjelovati s 2 milijuna kuna, sufinancirali smo obnovu zgrade Policijske postaje Senj s 200.000,00 kn, čija obnova je u završnoj fazi te smo s Gospićko-senjskom biskupijom potpisali ugovor vrijedan 2.222.775,00 kn, koji iznos smo i uplatili, a prema kojem Grad Senj postaje potpuni i isključivi vlasnik nekretnina na kojima je planirana izgradnja budućeg Doma za starije i nemoćne osobe u Senju, ističe Rukavina. Grad Senj je u Proračunu za 2019. godinu te projekcijama za 2020. i 2021. osigurao sredstva za sanaciju školjera na Đigi, Škveru i u Svetom Jurju, uređenje dvorišta župnog ureda Sveti Juraj te rekonstrukciju mrtvačnice u Svetom Jurju, izgradnju dijela vodovodne mreže u naseljima u Krasnu te u naselju Zakosa. - Uskoro započinjemo i s rekonstrukcijom ulice Damira Tomljanovića Gavrana za koju je okončan postupak javne nabave. Rekonstrukcija ulice, osim uređenja kolničke konstrukcije, obuhvaća i izgradnju sanitarne i oborinske kanalizacije, vodovodne mreže, izgradnju nogostupa i javne rasvjete duž iste. Uz nju, uređuju se i dijelovi priključnih ulica Ivana Lenkovića, Nikole Jurišića, Petra Kružića i ulice Kozjak. Izrađena je tehnička dokumentacija po kojoj su planirani radovi vrijedni 11.316.153,20 kn, a koje bi u dijelu rekonstrukcije kolničke konstrukcije same ulice Damira Tomljanovića Gavrana sufinancirala Županijska uprava za ceste, a u dijelu vodoopskrbe i fekalne kanalizacije Hrvatske vode, dodaje Rukavina.

JEDNA OD NAJVEĆIH INVESTICIJA U HRVATSKOJ JE U SENJU

U Senju se gradi veliki Vjetropark investitora kineske tvrtke Norinco International. Investicija je vrijedna čak 160 milijuna eura, a radi se o ukupno 39 vjetroagregata ukupne snage 156 megawata smještenih na području Općine Brinje i Grada Senja, koji će uprihoditi cca 5,5 milijuna kuna godišnje na temelju vjetroenergetske rente.

Grad Senj uložio je velike napore u posredovanju pri kupnji Metalne opreme d.d. Senj, koju je kupila švicarska firma GIPO AG. Grad je u tom smislu odradio dio analize fiksnih troškova, prikupio podatke o poticaju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pri zapošljavanju novih radnika, pregovarao sa Srednjom školom Pavla Rittera Vitezovića u Senju o otvaranju novoga strukovnog smjera. Zajedničkim je naporima uspjeli samo sačuvati 69 radnih mjesta koja su spašena od stečaja, ponosno ističe Rukavina dodajući da je na polju kulture napravljeno puno.

Na polju kulture godinu je obilježila dobra suradnja s Ministarstvom kulture u mnogobrojnim projektima u Senju, od kojih izdvajam 1.000.000,00 kn za investicijski program Kuća senjskih književnika (tzv. opožarenu kuću), i to za I. fazu radova, čime smo u sklopu Programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske ostvarili značajan uspjeh te napravili zaokret k izgradnji, rekonstrukciji i opremanju kulturne infrastrukture. Senju je također u sklopu poziva Ministarstva kulture za programe zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima odobreno 9 projekata u ukupnom iznosu od 1.030.000,00 kuna, i to: crkva Sv. Josipa u Jablancu, Crkva Sv. Franje i Župni dvor u Senju, Gradska loža u Senju, Velika vrata, Katedrala Uznesenja BDM, Senjski vodovodni sustav i fontana na Cilnici, Trg Cimiter te crkva Sv. Jurja u Svetom Jurju u iznosu od 230.000,00 kuna, daje Sanjin Rukavina koji kaže da je to samo dio investicija u Senju gradu u kome je u velikom zamahu i razvoj turizma, na kome je Senj gradio svoju prošlost, i gradi budućnost posebno sa aspekta produživanja sezone, pa kako je u Senju sve posljednjih godina krenulo na bolje, za očekivati je da će se jednog dana brenidirati i senjska bura.www.slobodnalika.com

Zadnji komentari

Povezani sadržaji...

Pretraži slobodnalika.com Pošalji prijatelju