Slobodna Lika - Regionalni Portal Ličko Senjske županije - Gospić, Ogulin, SenjPročitajte životopis Mislava Kolakušića i doznajte kome dajete povjerenje

04.12.2019 20:11:52

Kao materijalno i ideološki neovisan građanin i pravnik svojim obrazovanjem, iskustvom i vještinama želim doprinijeti gospodarskom i pravnom razvoju naše domovine kao demokratske države ravnopravnih građana neovisno o spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju, našoj rasi, boji kože ili drugim osobinama.

Svi smo svjedoci gospodarsko-političkih događaja koji potvrđuju munjevitu propast hrvatskog gospodarstva koja je nužno dovela do teške materijalne situacije velikog broja hrvatskih građana. To je nedopustivo na najljepšem i najbogatijem komadiću zemaljske kugle za koji smo se borili i sačuvali ga više od tisuću godina. Naša je dužnost i obveza čuvati ga i za sljedeće generacije. Jedini izlaz u rješavanju teške situacije suvremene hrvatske stvarnosti nalazim u vraćanju na početak, u Ustavu RH i njegovoj primjeni i tumačenju u interesu svih građana, a ne u interesu uskog kruga pojedinaca.

Zamišljam kako bi Hrvatska danas izgledala da je Ustavni sud RH sve ove godine imao hrabrosti obavljati svoju temelju zadaću, a to je ocjena ustavnosti zakona te ukinuo zakone o pretvorbi i privatizaciji, ovršni zakon, zakon o predstečajnim nagodbama na hrvatski način kao i druge zakone kojima je naše postalo nečije.

ROĐEN: 15. rujna 1969. g. u Zagrebu

OBRAZOVANJE: Srednja škola Upravnog smjera u Zagrebu
Pravni fakultet u Zagrebu – 1997. g.
Pravosudni ispit – 2000. g.

RADNO ISKUSTVO U PRAVNOJ STRUCI:

 • Sudski vježbenik Trgovački sud u Zagrebu (svi odjeli)
 • Općinski sud u Zagrebu (svi odjeli)
 • Županijski sud u Zagrebu (svi odjeli) – 1998. do 2000. g.
 • Sudski savjetnik Trgovački sud u Zagrebu (parnični, registarski i ovršni odjel) – 2000. g.
 • Upravni sud Republike Hrvatske – 2001. do 2005. g. (radno-financijski odjel)
 • Viši sudski savjetnik Upravni sud Republike Hrvatske – 2005. do 2011. g. (evidencija sudske prakse)
 • Sudac Trgovački sud u Zagrebu – 2011. g. i dalje (stečajni i parnični postupci)

Ostalo:

 • glasnogovornik Upravnog suda RH 2009. do 2011. g.
 • posrednik za radne odnose Upravnog suda RH 2005. do 2011. g.
 • predsjednik Udruge hrvatskih sudskih savjetnika i vježbenika, 2006. do 2011. g.

STRUČNI RAD

izdvojeno:

 • stručni skup EU Institutions, Brisel, Belgija, 2015. g.
 • stručni skup Međunarodni stečaj u organizaciji Leiden Law School and Nottingham Law School, Riga, Latvija 2014. g.
 • Ustavni sud, izazovi i rješenja u teoriji i praksi, Zagreb, Pravni fakultet, Udruga pravnik 2016. g.
 • Dani Europske unije: (O)živimo Europu, Ekonomski fakultet 2014. g.
 • Temelji stvaranja uspješnog mentora, Pravosudna akademija 2012. g
 • Voditelj radionica iz Ustavnog prava Pravosudne akademije 2010. g.,
 • Uloga glasnogovornika u pravosuđu, Pravosudna akademija 2010. g.
 • Član radne skupine za izradu zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu 2007/2008. g.,
 • Predavač na savjetovanju Upravno pravo-aktualnosti upravnog sudovanja i prakse u organizaciji Inženjerskog biroa d.d. i Upravnog suda RH, Opatija, 27. i 28. rujan 2007. g.,
 • Predavač i voditelj radionice na savjetovanju Upravno pravo i upravni postupak u praksi, u organizaciji Inženjerskog biroa d.d. i Upravnog suda RH, Opatija, 12. i 13. listopad 2006.g.,
 • Član stručnog skupa Okrugli stol u okviru CARDS programa Separation of powers, Competence of courts and prosecutor’s offices, judicial oversight on the administrative praxis, judicial oversight over civil liberties, svibanj 2006. g.,
 • Voditelj radionice u organizaciji Pravosudne akademije i CARDS 2004. g. Twinning Project Support to more efficient, effective and modern operation and functioning of the Administrative Court of the Republic of Croatia, „Pristup sudskoj praksi suda EU i europskog suda za ljudska prava te drugim izvorima europskog prava“ – 2008. g.,
 • Europski standardi u upravnom sudovanju, Pravosudna akademija 2008. g.
 • Autorski projekt i izrada Sudske prakse Upravnog suda RH u elektroničkom obliku, 2002. do 2011. g.,
 • Autorski projekt i izrada Internet stranica Upravnog suda RH koje uključuju i sudsku praksu Suda, 2002. do 2011. g.,
 • Izbor odluka Vrhovnog suda RH za 2003. g. broj I i II, 2004. g. broj I i II i 2005. g. broj I i II, 2006. g. broj I, 2007. g. broj I, 2008., 2009. g. broj I i II , 2010. g. broj I – Narodne novine d.d., suradnik i koautor,
 • Zbornik odluka 1977.-2007. Upravnog suda RH, Narodne novine d.d., stručni suradnik u izradi i publikaciji, autor pojmovnog i zakonskog kazala,
 • Zbornik odluka 1977.-2002. Upravnog suda RH, Narodne novine d.d., stručni suradnik u izradi i publikaciji, autor pojmovnog i zakonskog kazala,
 • Izbor odluka Upravnog suda RH za 2002. g., Narodne novine d.d., stručni suradnik u izradi i publikaciji, 2003., 2004., 2005., 2006., 2007., 2008. i 2009. g., koautor pojmovnih i zakonskih kazala,
 • Pregled sudske prakse u izdanju Inženjerskog biroa d.d. za područje upravnog prava 2004. g. i 2005. g., koautor i stručni suradnik u izradi,
 • Autor stručnih radova iz područja službeničkih radnih odnosa i poreznog prava:
  o Postupak radi povrede službene dužnosti državnih službenika i namještenika, te udaljenje iz službe, Inženjerski biro d.d. 2006.g.
 • Državna služba na određeno vrijeme Inženjerski biro d.d. 2007. g.
 • Državni službenici, stavljanje na raspolaganje vladi RH i prestanak državne službe Inženjerski biro d.d. 2007. g.
 • Zakon o državnim službenicima – područje primjene s osvrtom na zaposlene u tijelima jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, Inženjerski biro d.d. 2008. g.
 • Upis u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost, pravo na obračun i odbitak poreza na dodanu vrijednost, Inženjerski biro d.d. 2008. g.,

Rezultati rada

Upravni sud Republike Hrvatske

 • 2001. g. 95% norme predviđene u okvirnim mjerilima,
 • 2002. g. 103%,
 • 2003. g. 144%,
 • 2004. g. 127%,
 • 2004. g. do 2011.g ocjena usklađenosti 20.422 odluke sudskih vijeća s postojećom sudskom praksom – okvirna mjerila nisu propisana za rad u službi evidencije.

Ocjene obnašanja službe

 • 2003. g. -„naročito uspješan“
 • 2004. g. -„naročito uspješan“
 • 2005. g. -„naročito uspješan“
 • 2006. g.- „izvanredan“
 • 2007. g. -„izvanredan“
 • 2008. g.- „izvanredan“
 • 2009. g. -„izvanredan“
 • 2010. g. -„izvanredan“

Trgovački sud u Zagrebu

Ostvarena norma predviđena okvirnim mjerilima za rad sudaca:

 • 2012. g.-106 %
 • 2013. g.-117 %
 • 2014. g.-116 %
 • 2015. g.-133 %
 • 2016. g.-166 %
 • 2017. g.-146 %
 • 2018. g.-190 %

www.slobodnalika.com

Zadnji komentari

Povezani sadržaji...

Pretraži slobodnalika.com Pošalji prijatelju