Slobodna Lika - Regionalni Portal Ličko Senjske županije - Gospić, Ogulin, SenjOglasila se Usluga iz Gospića nakon što Gradsko vijeće nije prihvatilo kreditno zaduženje, tvrde da je politika ispred interesa građana

21.05.2020 16:33:28

Na elektronskoj sjednici Gradsko vijeće odbilo je izdati suglasnost poduzeću Usluga na kreditno zaduženje prema većinskom vlasniku Gradu Gospiću, u pitanje su dovedeni veliki projekti poput aglomeracije, najskupljeg projekta na području Gospića. Oglasila se uprave Komunalnog poduzeća Usluga.

Poštovani sugrađani,
dana 14.05.2020. godine Usluga d.o.o. je uputila zahtjev za izdavanje suglasnosti na kreditno zaduženje prema većinskom vlasniku Gradu Gospiću. Kreditno zaduženje je, a kao što je navedeno u predmetnom zahtjevu: – kratkoročni kredit, iznos od 1.000.000,00 kuna, – kratkoročni kredit (prekoračenje), iznos od 500.000,00 kuna.
Suglasnost je tražena od strane banke i to iz razloga jer Društvo godinama posluje s gubitkom, suglasnost međutim nije jamstvo za traženi kredit.
Navedena kreditna sredstva su nam potrebna kako bi se mogli financirati projekti koji su u tijeku, a za čije financiranje nisu osigurana sredstva iz naknade za razvoj. Među navedene projekte spada: o Povezivanje triju aglomeracija u jedinstvenu aglomeraciju Gospić – Lički Osik – Perušić za koju se paralelno radi na izradi studije izvedivosti koja je pri završetku (1,55 mil.kn) i izradi projektne dokumentacije, aplikacijskog paketa i dokumentacije o nabavi za prijavu projekta „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture na području aglomeracije Gospić – Lički Osik – Perušić“ u vrijednosti 9,426 mil.kn od čega Društvo sudjeluje sa 15%, tj. 1.414 mil.kn. o Program smanjenja gubitaka vode u RH (za područje Grada Gospića i Općine Perušić) u vrijednosti 13,97 mil.kn od čega Društvo sudjeluje sa 20%, tj. 2.80 mil.kn.
Uz gore navedene projekte radimo i na pronalaženju sredstava za uključivanje novih vodozahvata u Divoselu u javni vodoopskrbni sustav – isti imaju izdašnost 50% veću od svih postojećih vodozahvata zajedno. Procjena vrijednosti projektne dokumentacije za navedeni zahvat je oko 1,82 mil.kn. U slučaju pronalaženja sredstava Društvo bi participiralo u financiranju, a što bi također bilo financirano iz kreditnog zaduženja.
Na 33. sjednici Gradskog vijeća grada Gospića – elektroničkoj je traženo zaduženje ODBIJENO.
Radi informiranja sveukupne javnosti u nastavku je pojašnjenje projekata čija je realizacija dovedena u pitanje odbijanjem izdavanja suglasnosti za kreditno zaduženje:
Projekt aglomeracije Gospić – Lički Osik – Perušić najveći je infrastrukturni projekt u proteklih 50 godina. Procjena vrijednosti projekta je 215 mil.kn, od čega je financiranje raspoređeno kako slijedi:
Izvor financiranja Projekta
IZVOR % UKUPNO EU sufinanciranje 67,10% 144.363.393,26 Nacionalni dio 32,90% 70.786.440,40 UKUPNO 100,00% 215.149.833,66 kuna
USLUGA d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju 53000 Gospić Bužimska 10
Broj: 251/2020 Datum: 21.05.2020.
Vodovod Gospić 1894.
Raspodjela nacionalne komponente financiranja HRK
NACIONALNA KOMPONENTA [HRK] UKUPNO HRVATSKE VODE DRŽAVNI PRORAČUN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE 36,67% 36,67% 26,67% 25.955.028,15 25.955.028,15 18.876.384,11 70.786.440,40 kuna
Raspodjela troškova po jedinicama lokalne samouprave HRK
GRAD/OPĆINA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE [HRK] Grad Gospić 15.082.245 Općina Perušić 3.794.139 UKUPNO 18.876.384 kuna
Iz gore prikazanog vidljivo je da je udio jedinica lokalne samouprave oko 8,77% u projektu vrijednosti više od 215 mil.kn.
Projekt uključenja vodozahvata u Divoselu u vodoopskrbni sustav Grada Gospića i Općine Perušić je drugi krucijalan projekt. Vrijednost ovog projekta se procjenjuje na 35 mil.kn. Postoje tri eksploatacijska bunara (izgrađena) koji zajedno jamče izdašnost od 120 l/s, a što je na postojećih 80 l/s (na 9 postojećih vodozahvata) zasigurno vrlo impozantna brojka. Uključenjem predmetnih vodozahvata u postojeći sustav vodoopskrbe dugoročno bi se riješilo pitanje opskrbe sanitarnom vodom za ljudsku potrošnju na području Grada Gospića i Općine Perušić. Pri kraju je i konačna Odluka o zaštiti izvorišta Divoselo koja će uskoro biti na usvajanju pred Gradskim vijećem Grada Gospića, a nadamo se da će ista biti i usvojena. Projekt aglomeracije kao i projekt uključenja vodozahvata u Divoselu ima suglasnost Vlade Republike Hrvatske kao i resornih Ministarstava pa je čisto nevjerojatno da nema suglasnost nekolicine gradskih vijećnika. Nekolicina je nažalost dovoljna da ugrozi projekte od iznimnog značaja za sve građane Grada Gospića i Općine Perušić, pa ako hoćete i od interesa za Republiku Hrvatsku.
Zanimljivo je kako su vijećnici na 24. sjednici Gradskog vijeća Grada Gospića koja se održala 31. srpnja 2019. godine jednoglasno s 12 glasova „za“ usvojili Odluku o prihvaćanju sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekta „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture na području aglomeracije Gospić – Lički Osik – Perušić“, dok 8 od 16 vijećnika na jučerašnjoj sjednici nije bilo za izdavanje suglasnosti na kreditno zaduženje, a za potrebe realizacije istog tog projekta.
Ovim putem izražavam ispred Društva, u svoje osobno ime, a vjerujem i u ime većine građana žaljenje da je politika po tko zna koji put stavljena ispred interesa građana i društva u cjelini.

Direktor Dario Radošević, dipl.ing.građwww.slobodnalika.com

Zadnji komentari

Povezani sadržaji...

Pretraži slobodnalika.com Pošalji prijatelju