Slobodna Lika - Regionalni Portal Ličko Senjske županije - Gospić, Ogulin, Senj

BOŽJA RIJEČ
Božja Riječ Kako smo dobili Bibliju? Bog je rekao ljudima koje je odabrao što da kažu i napišu. U Bibliji piše: Jer nikad nije bilo proročanstvo javljeno po volji čovječjoj, nego su ponukani od Duha Svetoga govorili sveti Božji ljudi. (2. Petrova 1,21 ŠA) Bog je izvor svih informacija u Bibliji. U Bibliji piše: Sve je Pismo Bogom nadahnuto i korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za odgajanje u pravdi. (2. Timoteju 3,16 ŠA) Biblija nas upoznaje s Isusom Kristom. U Bibliji piše: Bog, koji je negda mnogo puta i različnim načinom govorio ocima po prorocima, progovori nama u posljednje ove dane po Sinu, Kojega postavi baštinikom svemu, po kojemu stvori i svijet. (Hebrejima 1,1.2 ŠA) S kojim je razlogom napisano Sveto Pismo? U Bibliji piše: Jer štogod je pisano, pisano je za našu nauku, da strpljivošću i utjehom Pisma nadu imamo. (Rimljanima 15,4 ŠA) Što je Sveto Pismo u stanju učiniti za onoga tko mu vjeruje ? U Bibliji piše: I jer iz djetinjstva znaš Sveta Pisma, koja te mogu učiniti mudrim na spasenje po vjeri, koja je u Kristu Isusu. (2. Timoteju 3,15 ŠA) Pod kojim uvjetima je obećano razumijevanje božanskih istina? U Bibliji piše: Sine moj, ako primiš nauke moje, naputke moje pohraniš kod sebe: Mudrosti posudiš uho svoje, srce svoje obratiš razboritosti; Jest, ako prizoveš mudrost, glas svoj podigneš k spoznaji. Ako je tražiš kao srebro, kao skriveno blago ako je potražiš; Tada ćeš upoznati strah Gospodnji i dobit ćeš spoznanje Boga. Jer mudrost daje samo Gospod; spoznaja i razboritost dolaze iz usta njegovih. (Izreke 2,1-6 ŠA) Ne zanemarujte dijelove koji kod vas izazivaju nelagodu. U Bibliji piše: Ovako veli Gospod: Postavi se u trijemu kuće Gospodnje! Objavi svima, što su došli iz gradova Judinih, da se poklone u kući Gospodnjoj, sve riječi, koje im po nalogu mome imaš reći! Ne izostavljaj ni riječi! (Jeremija 26,2 ŠA) Ako ne razumijete ono što čitate, Bog šalje Svetog Duha da vam pomogne. U Bibliji piše: Ali kad dođe on, Duh istine, uvest će vas u svu istinu, jer neće od sebe govoriti, nego će govoriti što čuje, i javit će vam buduće stvari. On će me proslaviti, jer će od mojega uzeti, i javit će vam. (Ivan 16,13.14 ŠA) Biblija je karta koja pokazuje put životu. U Bibliji piše: Tuđin sam na zemlji, ne skrivaj od mene zapovijedi svojih! (Psalam 119,19 ŠA) Biblija nam daje mudrost. U Bibliji piše: Postajem razumniji od svih učitelja svojih, jer razmišljam o svjedočanstvima tvojim. (Psalam 119,99 ŠA) Biblija nam nudi pomoć kada nam se put čine nejasan. U Bibliji piše: Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka i svjetlo mojoj stazi. (Psalam 119,105 JB) Biblija sadrži Božje zapovjedi koje ne smijemo mijenjati. U Bibliji piše: Jer zaista, kažem vam: Dok stoji nebo i zemlja, neće nestati nijedne crtice slova ili točke iz zakona, dok se sve ne ispuni. (Matej 5,18 ŠA) Kako trebamo proučavati Božju Riječ? U Bibliji piše: Koga će još učiti mudrosti i koga će još uputiti u objave? One, koji su odviknuti od mlijeka, koji su odbijeni od prsiju? Jer zapovijed po zapovijed, zapovijed po zapovijed, pravilo po pravilo, pravilo po pravilo, malo ovdje, malo ondje. (Izaija 28,9.10 ŠA) Nad kojim ljudima Isus izriče blagoslov? U Bibliji piše: A on reče: "Jest, blagoslovljeni su oni koji slušaju riječ Božju i drže je!" (Luka 11,28 ŠA)
Pošalji link
Vaš e-mail :
Prijateljev e-mail :
Validacija : Prepišite tekst sa slike
Prepišite tekst sa slike :

Dodatne opcije
Pretraži slobodnalika.com Pošalji prijatelju