100 godina perušićkog Barabice

Stjepan Ugarković zvan Barabica iz Perušića, ovaj tjedan slavi 100. rođendan.

Vijest je objavila IKA.

Bila je to prigoda da ga posjeti perušićki župnik Mile Šajfar i čestita mu sto godina života.

Stjepan je sin Petra Hećimović i majke Matije Ugarković iz Malog Polja.Kako roditelji nisu vjenčani kada je Stjepan kršten zadržao je prezime majke. Roditelji Petar Hećimović iz Prvan Sela 50 i majka Matija Ugarković iz Malog Polja 46 vjenčani su 12. prosinca 1927. godine kao 71 par te godine vjenčanih u župi Perušić. Stjepan Ugarković vjenčan je s Matijom Pocrnić iz Bukovca. Supruga Matija rođena 8. listopada 1927. i sada živi sa Stjepanom u Bukovcu. Imaju dvije kćeri Mariju koja je u Gospiću i Ivanku u Zagrebu. Stjepan je bio zemljoradnik i 25 godina radio je kao čuvar u DIP-u. Stjepan danas ništa ne čuje i jako slabo vidi, no još je pokretan.

Podijelite sadržaj