Postavke
kolačića
Aktualno, Gospodarstvo, Hrvatska, Lokalno

Obnova cesta prema Stajnici,Letincu,Lipicama i Vodoteču

U kabinetu župana Ličko-senjske županije zaključen Ugovor o sufinanciranju obnove završnog asfaltnog sloja cesta na području Općine Brinje za ukupnu dužinu od 3.830 metara. U nazočnosti ličko-senjskog župana Ernesta Petryja, Ugovor su potpisali Luka Matijević, direktor Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije i Zlatko Fumić, načelnik Općina Brinje  Ugovorom je...

Aktualno, Hrvatska

U Gospiću će se graditi centralno skladište HGSS-a

Potpisan je Ugovor o osnivanju prava građenja na nekretnini u vlasništvu Grada Gospića ukupne površine 2.606 metara kvadratnih u svrhu izgradnje centralnog skladišta HGSS-a. Ugovor su potpisali u ime Grada Gospića gradonačelnik Karlo Starčević i u ime Hrvatske gorske službe spašavanja pročelnik Josip Brozičević. Naime, Hrvatska gorska služba spašavanja ima...