Postavke
kolačića

Ana Šlat, direktorica Komunalca Otočac: za navode u kaznenoj prijavi ne postoji pravna osnova

Ovim putem dostavljam oštar demanti i očitovanje na anonimnu kaznenu prijavu od 25. 02. 2021. koja je podnesena Općinskom državnom odvjetništvu u Gospiću te Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, a koja je objavljena 05. 05.2021.g. na portalu Slobodna Lika.

Navedenom kaznenom prijavom obuhvaćen je čitav niz osoba kojima se stavlja na teret

„počinjenje kaznenog djela iz članka 21. ZoUSKOK, a u svezi s odredbama Kaznenog zakona, primanje i davanje mita, primanje i davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporabe položaja i dr., sve uz koruptivna obilježja udruženja više osoba radi počinjenja kaznenih djela i stjecanja nepripadajuće imovinske koristi“

Kao odgovorna osoba trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Otočac imam potrebu javno istaknuti kako za navode u anonimnoj kaznenoj prijavi ne postoji pravna osnova te da su svi postupci koji se spominju i sve radnje u svezi s njima provedeni sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima te drugih pozitivnih propisa koji reguliraju predmetnu materiju.

Također, neke od osoba koje se navode u anonimnoj kaznenoj prijavi kao osumnjičenici u spornom razdoblju obuhvaćenom prijavom nisu obavljale nikakve funkcije u Komunalcu d.o.o niti su bile u ikakvoj svezi s Komunalcem i postupcima koji su provedeni.

Smatram kako se u navedenoj anonimnoj kaznenoj prijavi iznose teške laži i klevete, podnesene zlonamjerno i sa isključivom namjerom narušavanja ugleda Komunalca d.o.o., tvrtke u vIasništvu Grada Otočca, te osoba navedenih u prijavi, a sve s ciljem manipulacije javnim mnijenjem u predizbornoj kampanji.

Radi zaštite časti i ugleda svih spomenutih, poduzeti će se potrebne radnje pred nadležnim tijelima te pokrenuti postupci radi utvrđivanja odgovornosti i naknade štete nastale javnim iznošenjem ovakvih neistinitih činjeničnih tvrdnji.

U Otočcu, 07. 05. 2021.

Direktorica:

Ana Šlat, dipl. ing. kem.

Podijelite sadržaj
Play Video

Halil, vrsni brico od ovaca

Danas su došla takva vremena da se svagdje čeka na red, pa tako je i sa šišanjem ovaca. Brica od ovaca u Lici je jako

Podijelite sadržaj

GOSPIĆ Što je Narko kartel ?

Posljednje vrijeme u Gospiću se mnogi pitaju što je Narko kartel !. Narko kartel je kriminalna organizacija čiji je glavni cilj omogućavanje i kontroliranje operacija krijumčarenja droge.

Podijelite sadržaj
Play Video