Postavke
kolačića

APARAT ZA OTKUP AMBALAŽE

Uslugu zbrinjavanja kućnog otpada GKD SENJ d.o.o.  proširio je  otkupom jednokratne ambalaže s povratnom naknadom  na lokaciji  u Reciklažnom dvorištu Senj ,adresa  Kaetana Knežića.

Od srpnja  korisnici mogu koristiti uslugu zbrinjavanja i otkupa  plastičnih boca , staklenih boca i  limenki na lokaciji Reciklažnog dvorišta  u Senju  na novom otkupnom mjestu te mogu odmah zatražiti isplatu povratne naknade  također na blagajni Reciklažnog dvorišta u iznosu od 0,07e po boci  .

GKD SENJ d.o.o. je  potpisao ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) o postupanju s ambalažom od pića u sustavu povratne naknade i zajamčenoj isplati te naknade potrošačima za svaku zaprimljenu, propisno označenu ambalažnu jedinicu. Za ove je potrebe nabavljen automatizirani sustav za prihvat boca vrijedan 105.000,00 € s PDV-om, a GKD SENJ  je investirao  u pripremu tehničkih i prostornih uvjeta koji omogućuju novu uslugu i zadovoljavaju kontrolne kriterije Fonda.

Za novu je skupocjenu tehnologiju, sudjelujući u prošlogodišnjem javnom pozivu za poticanje mjera odvojenog sakupljanja otpada, GRAD SENJ je  ishodio 60 % subvencioniranih sredstava FZOEU-a,

Svaki korisnik javne usluge sakupljanja otpada ambalažu može donijeti i predati neovisno o ostalim vrstama otpada kojima služi reciklažno dvorište u radnom vremenu objekta. Čim je preda, sa slipom koji je dobio  iz aparata, a na kojem je ispisana predana količina ambalaže i pripadajuća naknada, može podići gotovinsku isplatu na reciklažnom dvorištu.

Otpadnu ambalažu građana iz Reciklažnog dvorišta Senj  preuzima sakupljač i transferira je u centar za gospodarenje ambalažnim otpadom, gdje se obavlja njezina kvantitativna i kvalitativna provjera, prije negoli je preuzme obrađivač.

Radno vrijeme  otkupnog mjesta  je  ponedjeljak -petak  06:00-20:00
Subota 06:00-16:00

Nedjelja i blagdan zatvoreno

GKD SENJ D.O.O.

Izvor: Grad Senj

Podijelite sadržaj
Play Video
Play Video