Država uvodi nova pravila za poticaje u poljoprivredi

Država uvodi nova pravila za poljoprivredne poticaje pa će se ubuduće vrednovati količina proizvodnje dok se dosad za proizvodno vezane potpore prijavljivala samo površina. Poljoprivrednici će dizati proizvodnost po površini i po životinji i pravdat će to odgovarajućim računima i evidencijama ili će ostati bez dijela potpora. Iščitava se to iz novoga prijedloga izmjena postojećih proizvodno vezanih potpora iz Programa izravnih plaćanja te Programa državne potpore za iznimno osjetljive
sektore, kojima Hrvatska, a i druge članice EU (osim Njemačke), nastoje povećati učinkovitost u smjeru samodostatnosti i prehrambene sigurnosti.Za krave u proizvodnji mlijeka uvjet za potporu bio je 3500 litara po grlu, a po novome uvjet će biti 4310 litara. Gospodarstva koja mlijeko ili mliječne proizvode sama stavljaju u javnu potrošnju morat će voditi evidenciju o proizvedenim količinama.

Odgovori