Aktualno, Gospodarstvo, JESEN U LICI

Prijavnica za izlaganje na Jeseni u Lici

                              LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA Prijavnica za izlagače za sudjelovanje na Izložbi – «Jesen u Lici», 1.10., 2.10. i 3.10. 2021. godine Podaci o izlagaču (ime, naziv): _______________________________________ OIB: ___________________________________________________________ Adresa:  _________________________________________________________ Telefon:   ________________________________________________________ E-mail, internet adresa: ____________________________________________ Proizvodi koje izlažem(o) su: ________________________________________ Ime i prezime odgovorne osobe: _____________________________________ Za potrebe izrade...

Aktualno, Gospodarstvo, Lokalno, Uncategorized, Životni stil

Edukacija o odvajanju otpada u Gospiću

U sklopu projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta“ KK.06.3.1.16.0042, financiranog sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda održana je edukacija na temu odvajanje otpada, ponovna uporaba predmeta i kompostiranje. , Grad Gospić kao nositelj projekta organizira izobrazno-informativne aktivnosti s ciljem jačanja svijesti stanovništva o sprječavanju nastanka otpada i odvojenom prikupljanju. Dobra organizacija, promidžba...