Hrvatska

Dabina bosanska diploma nije Sukob interesa, slučaj je prebačen institucijama koje se bave kaznenim progonom

Postupak za odlučivanje o sukobu interesa protiv dužnosnika Ante Dabe, gradonačelnika Grada Novalje, povodom navodnog krivotvorenja diplome i lažnog predstavljanja korištenjem akademskog naziva diplomirani pravnik, neće se pokrenuti, s obzirom da navedene okolnosti ne upućuju na moguću povredu odredbi ZSSI-a. Odluka je to povjerenstva o mogućem sukobu interesa prvog čovjeka...