Iseljena lika, Lokalno, Turizam

Rasturaju sa poučnim stazama

  Zamjenica gospićkog gradonačelnika Kristina Prša i direktor poduzeća Komunalac d.o.o. Milan Mataija gostovali su u programu Radio Gospića vezano za brojne projekte koji su realizirani ili su u fazi realizacije, s posebnim osvrtom na uspostavu i uređenje poučnih staza i vidikovaca na području Gospića. Tako je u kolovozu 2019. godine poduzeću Komunalac Gospić d.o.o odobreno...