Hrvatska, Lokalno

Promjena na čelnima mjestima Upravnog vijeća ŽUC-a i Nadzornog odbora Lika cesta, u Nadzornom odboru Lika cesta “preživio” Ivica Čačić Kockar

Skupština Ličko senjske županije prihvatila je nove ljude na čelima Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Ličko senjske županije, te Nadzornog odbora Lika cesta. Na čelo Upravnog vijeća ŽUC-a umjesto župana Ernesta Petrya imenovan Tomislav Vrkljan iz Gospića, dok je na čelo Nadzornog odbora Lika cesta umjesto dosadašnje predsjednice Josipe...

Aktualno, Gospodarstvo, Hrvatska, Lokalno

Pokrenuto pitanje riješavanje problema drvoprerađivača u Lici

Ličko senjska županija incirala je rješavanje problema drvoprerađivača u Lici koji traje već godina. Tim povodom održan je sastanak župana Ernesta Petryja, predsjednika Uprave Hrvatskih šuma Krunoslava Jakupčića i predstavnika općina i gradova. Tema današnjeg sastanka je bila kako sačuvati drvnu industriju u Ličko-senjskoj županiji, kako potaknuti zapošljavanje kroz drvoprerađivački...

Aktualno, Gospodarstvo, Lokalno, Uncategorized, Životni stil

Edukacija o odvajanju otpada u Gospiću

U sklopu projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta“ KK.06.3.1.16.0042, financiranog sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda održana je edukacija na temu odvajanje otpada, ponovna uporaba predmeta i kompostiranje. , Grad Gospić kao nositelj projekta organizira izobrazno-informativne aktivnosti s ciljem jačanja svijesti stanovništva o sprječavanju nastanka otpada i odvojenom prikupljanju. Dobra organizacija, promidžba...