Crkva u Vagancu svijetli kao Betlehem


Zahvaljujući prkosnom i ponosnom narodu – vjernicima crkva sv. Križa u Vagancu nakon vanjske obnove svijetli u svojoj unutrašnjosti kao Betlehem, pa danas nema onog tko u Vagancu živi da nije ponosan na svoju crkvu. Kao i selo i crkva je u listopadu 1991. godine stradala u velikosrpskoj agresiji. Nakon povratka 1995. godine započela je obnova Vaganca, pa tako i gradnja nove crkve koja se danas diže u nebo. Ne zna se je li ljepša iznutra ili iz vana.


Podijelite sadržaj