Postavke
kolačića

Dabina bosanska diploma nije Sukob interesa, slučaj je prebačen institucijama koje se bave kaznenim progonom

Postupak za odlučivanje o sukobu interesa protiv dužnosnika Ante Dabe, gradonačelnika Grada Novalje, povodom navodnog krivotvorenja diplome i lažnog predstavljanja korištenjem akademskog naziva diplomirani pravnik, neće se pokrenuti, s obzirom da navedene okolnosti ne upućuju na moguću povredu odredbi ZSSI-a. Odluka je to povjerenstva o mogućem sukobu interesa prvog čovjeka Novalje. Povjerenstvo je slučaj proslijedio državnim tijelima koji se bave kaznenim progonom. Protiv dužnosnika Ante Dabe, gradonačelnika Grada Novalje, podnesena je 6. srpnja 2020.g. anonimna prijava.U predmetnoj prijavi se u bitnome navodi da se dužnosnik Anto Dabo lažno predstavlja koristeći titulu diplomiranog pravnika koja u Republici Hrvatskoj nakon tzv. „Bolonjskog procesa“ više ne postoji. Podnositelj prijave izražava sumnju da navedeni dužnosnik nije završio Pravni fakultet te traži preispitivanje diplome i sprječavanje svakog daljnjeg lažnog predstavljanja.

            Povjerenstvo obrazlaže kako nije u nadležnosti tijela vršiti provjeru vjerodostojnosti diploma i drugih isprava kojima se stječu pojedini akademski nazivi niti je Povjerenstvo nadležno utvrđivati koristi li pojedini dužnosnik akademski naziv koji nije stekao završetkom odgovarajućeg studija.

           Povjerenstvo će međutim proslijediti zaprimljenu prijavu Ministarstvu znanosti i obrazovanja te Ministarstvu pravosuđa i uprave na nadležno postupanje.

Podijelite sadržaj
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video