Postavke
kolačića

Današnji dan slavi se kao Dan Ujedinjenih naroda

24. listopada slavi se kao Dan Ujedinjenih naroda, organizacije kojoj je temeljna zadaća održavanje svjetskog mira i sigurnosti. Povelja Ujedinjenih naroda i Statut Međunarodnog suda stupili su na snagu 24. listopada 1945. godine. Hrvatska je postala članicom Ujedinjenih naroda 22. svibnja 1992. godine. Četiri su osnovna zadatka UN-a: održavanje međunarodnog mira i sigurnosti, suradnja u rješavanju međunarodnih problema i ljudskih prava, harmonizacija aktivnosti zemalja, razvitak prijateljskih odnosa među država. Sjedište UN-a nalazi se u New Yorku, a Međunarodni sud ima sjedište u Haagu.

Podijelite sadržaj
Play Video
Play Video