Postavke
kolačića

Đono se vraća

Moja priča o ljubavi prema ovome Gradu traje već 64 godine od kojih sam 20 godina kao njegova čelna osoba aktivno vodio i usmjeravao njegov svekoliki razvojni put.Upravo te godine dale su mi iskustvo, “forcu” i volju da se ponovno kandidiram za gradonačelnika Grada Novalje te preuzmem odgovornost i vratim naš Grad na pravi put- put rasta i prosperiteta, istaknuo je Ivan Dabo Đono o motivima svoje kandidature, točnije povratak na čelo Novalje koju je od sela pretvorio u grad.

Podijelite sadržaj
Play Video