Postavke
kolačića

FOODPRINT, CAMPUS i GUSTI tri su nova projekta Lire, partneri su Talijani

Na sastanku održanom u Veneciji krajem prošle godine Odbor za praćenje Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2021. – 2027. odobrio je projekte iz 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga. Tako je za financiranje odobreno 55 projekata u vrijednosti od 92 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Među odobrenim projektima su i tri projekta u kojima LIRA, Ličko senjska razvojna agencija ima ulogu vodećeg partnera, partnera ili pružatelja tehničke pomoći: FOODPRINT, CAMPUS i GUSTI. Navedena tri projekta će LIRA direktno provoditi dok u četvrtom (AD-APT) sudjeluje kao pridruženi partner.

Prekogranična suradnja

Kroz poziv su za financiranje bili otvoreni svi programski prioriteti, a za 188 hrvatskih partnera koji sudjeluju na projektima je odobreno 41 milijun eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

LIRA je i u prethodnoj financijskoj perspektivi uspješno provodila projekte financirane iz Programa prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska. Kroz projekte EXCOVER, STREAM i MIMOSA postavljeni su temelji za buduću suradnju u okviru navedenog programa te značajan pozitivan doprinos za stanovnike Ličko-senjske županije.

Financirani projekti bavili su se bitnim zajedničkim temama koje zbog prekogranične prirode programa ne poznaju administrativne granice država, a bave se temama kao što su sprječavanje rizika od poplava, upravljanje i promocija turističke destinacije kao održive i cjelogodišnje destinacije, promicanje kvalitete, sigurnosti i ekološke održivosti morskih i obalnih prometnih usluga i čvorova te poticanje multi modalnosti u programskom području.

Time se omogućilo dionicima iz obje države da razmjenjuju znanja i iskustva, razvijaju i provode pilot aktivnosti, testiraju izvedivost novih politika, proizvoda i usluga te podržavaju investicije.

Novi projekti

Projekt FOODPRINT

Projektom Foodprint – Reducing Food Waste and its Environmental Foodprint through Sustainable Food Systems će se napraviti studija o neadekvatnom skladištenju hrane i emisiji stakleničkih plinova unutar lanca opskrbe hranom kroz analizu o količini bačene hrane u partnerskim regijama. Nadalje, održati će se edukacije o smanjenju i upravljanju ostatcima hrane. Kroz pilot aktivnosti napraviti će se platforma za sprječavanje neadekvatnog skladištenja ostataka hrane pomoću informacija vezanih za mjesta gdje se može donirati, datume isteka proizvoda i sl. Nositelj projekta i vodeći partner je Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-Senjske županije – LIRA, dok su partneri na projektu: Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Razvojna agencija Karlovačke županije, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Sveučilište u Foggi, Venecijanski klaster, Spin-off Sveučilišta u Padovi “Spinlife”.

Projekt CAMPUS

Glavni cilj ovog projekta je uspostaviti sustave praćenja klimatskih promjena i planove prilagodbe klimatskim promjenama na istaknutim UNESCO lokacijama u Italiji i Hrvatskoj. Fokus je na razvoju scenarija izazvanih klimatskim promjenama koje utječu na područja koja su pod UNESCO-ovom zaštitom kao i procjenu njihovih rizika i ranjivosti. Stoga će se kroz projekt razviti i uspostaviti sustav praćenja tih područja te će se razraditi Planovi prilagodbe klimatskim promjenama tematskih područja. Vodeći partner na projektu je Općina Ferrara, dok su partneri na projektu: LIRA, IUAV Sveučilište u Veneciji, Općina Monte Sant’Angelo, Regionalni park prirode Po Delta Veneto, Dubrovačka razvojna agencija – DURA, Javna ustanova za koordinaciju i razvoj Splitsko-Dalamatinske županije – RERA S.D.

Projekt GUSTI

Projektom Gusti – Gastro UpScaled Tourist Irinerary in rural regions of Croatia and Italy će se promicati gastronomska kulturna baština u partnerskim regijama te će se raditi na gospodarskom razvoju istih kroz marketinške strategije. Osim toga, planira se mapiranje gastro ruta i pilot aktivnosti kroz obrazovanje i edukacije vezane za gastronomsku kulturnu baštinu. Također, planira se izrada tradicionalne lokalne kuharice, razne aktivnosti u obliku izložbi, prezentacija i gastro događanja, prezentacija primjera dobre prakse između partnera, međunarodna natjecanja i kulinarske radionice. Uz navedeno opremit će se mobilne i modularne kuhinje i foto/video studio u Razvojnom centru LSŽ radi stvaranja dodatnog turističkog sadržaja, uspostaviti prekogranična gastro mreža i izraditi strategija upravljanja prekograničnom destinacijom. Nositelj projekta je Ličko-Senjska županija kojoj će LIRA pružati tehničku pomoć u provedbi projekta, dok su partneri na projektu: Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Razvojna agencija Karlovačke županij, DUNEA, Venecijanski klaster, Regija Emilija-Romagna, Spin-off Sveučilišta u Padovi “Spinlife”, Javno kazalište Puglia.

Podijelite sadržaj
Play Video

“Brinjsko ljeto 2024”

Pridružite nam se ovoga ljeta na raznim događanjima tijekom srpnja, kolovoza i rujna u Brinju! Turistička zajednica Brinje po prvi puta je izradila QR kod

Podijelite sadržaj

Susret partnerskih škola u Senju

Održan je 1. susret tri partnerske škole koje sudjeluju u eksperimentalnom projektu Cjelodnevne škole(CDŠ), OŠ S. S. Kranjčevića Senj, OŠ Podolice iz Koprivnice i OŠ

Podijelite sadržaj
Play Video