GOSPIĆ Šetnica koja osvaja

Manje je poznato javnosti da je Grad Gospić sagradio nekoliko šetnica – poučnih staza na širem području grada koje bi trebale tek biti otkrivene i valorizirane u turističke svrhe. Jedna od ljepših je ona Derale – rijeka Lika koja kreće od Budačke ulice do kanjona rijeke Like.

Pješice, biciklom, automobilom se može proći. Osim info punktova na kraju šetnice uz kanjon rijeke Like ima kompleks za odmor, idealan za društvo. Nažalost već se vide tragovi devastacije posjetitelja.

Podijelite sadržaj