Grabovača realizirala još jedan Europski projekt

U Pećinskom parku Grabovača završila je provedba europskog projekta „Prirodni vrat“ financirana od strane Agencija za mobilnost i programe EU, Zagreb (Europske snage solidarnosti). Projekt se provodio u suradnji s organizacijama Youth centre Georgia i Asociacion Juvenil Intercambia, Španjolska. Tijekom srpnja i kolovoza (5.7.-3.8.2021.) na području parka boravilo je 20 volontera iz Španjolske i Gruzije. Volonteri se se educirali o zaštiti okoliša, georaznolikosti i bioraznolikosti Like i Hrvatske, učili su hrvatski jezik, upoznali se s lokalnom tradicijom i običajima, pomogli s uređenjem Malog vrta i poučnih staza, izrađivali eko poruke.

Javna ustanova „Pećinski park Grabovača“ s ovim projektom je poboljšala kvalitetu rada i integrirala nove metode rada u svakodnevne aktivnostistvorila je moderno i dinamično radno okruženje s novim idejama i perspektivama te podignula sposobnost za rad u međunarodnom partnerstvu i ispunila svoju edukacijsku ulogu.

Podijelite sadržaj
Play Video
Play Video