Postavke
kolačića

Grad Gospić diže 3,8 milijuna kuna kredita

Grad Gospić diže kredit. Gradsko vijeće je dalo zeleno svjetlo za kratkoročno zaduživanje grada od 3,8 milijuna kuna. Grad je prisiljen se zadužiti za plaćanje projekata koji su se trebali financirati iz nekih drugih izvora. Više od milijun kuna za poučne staze koje je Komunalac morao isfinancirati, a sredstva Agencije za plaćanje kasne. Slična je situacija i sa sredstvima iz Fonda za zaštitu okoliša za prefinanciranje Reciklažnog dvorišta pa će i to grad platiti iz ovog zaduživanja od oko 784.000 kuna. Za ovo kratkoročno zaduživanje od 3,8 milijuna kuna stići će sredstva od oko 3,4 milijuna, ali ne u ovoj godini. Dio zaduživanja, točnije kredita ići će i u financiranje atletske staze za koju su troškovi tijekom izvođenja radova i gradnje znatno poskupjela, odnosno cijena radova je porasla milijun kuna. Grad je prošle godine išao sa ovakvim kratkoročnog  zaduživanja s čijim vraćanjem nije imao problema, pa će tako ići po istom modelu u novo zaduživanje.

Podijelite sadržaj
Play Video
Play Video