Postavke
kolačića

“GRAD SENJ  I NJEGOV ZNAČAJ U POVIJESTI I KULTURI HRVATSKOG NARODA”nova knjiga Envera Ljubovića

Senj je bogatiji za jednu novu vrijednu knjigu GRAD SENJ  I NJEGOV ZNAČAJ U POVIJESTI I KULTURI HRVATSKOG NARODA, pisca Envera Ljubovića.  Knjiga je to  o povijesti i kulturi  Senja u različitim povijesnim razdobljima, o uskocima, glagoljici, buri i glagoljskim spomenicima, kulturi i kulturnoj baštini, senjskim književnicima, senjskim plemićima, heraldičkom znakovlju i malo šire o povijesti i podrijetlu poznate senjske plemićke uskočke obitelji Hreljanović, koja je nekoliko stoljeća djelovala u društvenom, političkom, vojnom, kulturnom i crkvenom životu uskočkoga grada Senja te mu dala jedan  poseban pečat.

Grad Senj je prepoznatljiv  zbog svoje bogate kulturno-povijesne baštine koja je jedinstvena i originalna. Senj je jedan od najstarijih gradova Hrvatske  koji zauzima značajno mjesto u povijesti i kulturi hrvatskog naroda, a ima  kontinuitet svakodnevnog  života sve od prapovijesti do danas. U svojoj dugoj povijesti Senj pamti brojne osvajače, monarhije, carstva i kraljevstva te njihove vladare. Svatko od njih ostavio je traga na prošlost ovoga grada, ali grad nije nikada osvojen i uvijek je ostao oaza slobode. To je grad slavnih ratnika i književnika koji se kroz svoju bogatu i burnu prošlost odupirao svakoj sili silom, ali u se isto vrijeme brinuo za svoje duhovno stvaranje, koje nije zaboravljeno i u najtežim uvjetima života. Mnogobrojni kulturno-povijesni spomenici i arheološki ostatci svjedoče o burnoj prošlosti ovoga grada. Senj je za mnoge generacije bio i ostao, sve do naših dana, sinonim za uskoke. Ni jedna skupina ljudi u našoj povijesti nije ostavila takav spomen kao što su ostavili senjski uskoci. Prošlost nam veoma često izgleda daleka i beživotna, ali  istražujući dolazimo do spoznaje, da prošlost nije mrtva  te ona u nama „doista“ živi  i  traje.  Prezentirao sam i povijesni i  heraldički razvoj grba Senja kroz povijest te donio fotografije različitih varijanti gradskog grba kroz različita vremenska razdoblja. Također sav naveo i opisao  najuglednije senjske senjske plemićke i patricijske obitelji (Domazezović, Vukasović, Rubčić-Rupčić, Daničič, Desantić, Ritter-Vitezović, Hreljanović, Kružić, Radić, Krajač i Kukuljević-Sakcinski) i prikazao njihove grbove s opisom.  Svojevrsna je u ovoj knjizi i obiteljska enciklopedija Hreljanovića koja je nastala iz potrebe za sustavnim iznošenjem povijesnih, kulturnih, crkvenih, društvenih i gospodarskih čimbenika, koji se odnose na ovu obitelj tijekom različitih razdoblja povijesti Senja. Knjiga donosi osnovne podatke o svim važnijim osobama, odnosno članovima obitelji Hreljanović (Jablanac, Senj, Sušak), koje su svojim podrijetlom, djelovanjem i službom koju su obnašale, doprinijele statusu, ugledu i usponu obitelji u raznim povijesnim razdobljima i svim segmentima društvenog života i djelovanja. Tamo gdje je bilo moguće, pokušao sam iznijeti različite podatke o pojedinim osobama, o njihovom životu i djelovanju u gradu Senju i šire.

Preglednom kompozicijom pokušao sam metodološki, jasno i precizno podijeliti rad na nekoliko zasebnih poglavlja, a u svakom poglavlju naveo sam društvene, političke i vojne prilike za različita povijesna razdoblja. Dao sam sliku vremena i prilika u kojima je djelovale uskočke  obitelji, a  posebice osvijetlio uskočko razdoblje različitih plemićkih  obitelji u Senju i djelovanje senjskih uskoka, koji su postali simbol grada Senja i uopće simbol obrane i junačke borbe jednog malog, ali nadasve hrabrog naroda. Također sam naveo i bogatu glagoljsku baštinu, pisane glagoljske spomenike i epigrafičke glagoljske spomenike iz različitih razdoblja povijesti. Nisam zaboravio spomenuti i jedinstven prirodni fenomen senjske bure, a ona je bila motiv mnogima da o njoj pišu, pa je tako Petar Zoranić u prvom hrvatskom romanu „Planine“ opisao poznatu velebitsku buru, kao i neki drugi pripovjedači i putopisci. Istraživao sam bogatu povijesnu literaturu, arhivske izvore, obilazio muzeje i tražio informatore na terenu, kako bih mogao biti što stručniji i vjerodostojniji u iznošenju povijesnih činjenica važnih za ovaj grad i plemićke obitelji, koje su u njemu živjele i ostavile neizbrisiv trag. Posebno mjesto posvetio sam heraldičkom znakovlju, odnosno grbovima plemićkih obitelji i simbolici u tim grbovima. Pisanju ovoga rada pristupio sam na temelju istraživanja mnogobrojnih povijesnih dokumenata, ali sam daleko od pomisli da mogu na temelju samo nekih povijesnih dokumenata i literature sagledati sve pojedinosti uskočke, glagoljske i povijesnr problematike Senja te sve relevantne činjenice važne za ovaj grad,  koji je uvijek bio “oaza slobode“ i središte borbe za različite pravice. Zato je ovaj rad svojevrstan leksikon povijesti, narodnih usmenih predaja, kulturnog, društvenog, političkog, crkvenog i gospodarskog života plemićkih i uskočkih obitelji, a i u cijelini grada Senja. Danas ljudi traže svoje obiteljske korijene,biljege svoga identiteta, žele ostaviti pismene tragove svojim potomcima, koji obuzeti osobnim problemima i pojačanom životnom dinamikom često zaboravljaju,  otkuda su, tko su i tko su njihovi pretci. Nama starijima dužnost je da sve to otrgnemo od zaborava i zabilježimo,  kako bi našim potomcima ostavili sve to u amanet. To je krajnji cilj i smisao ovoga djela, otkriti zaboravljeno i istražiti sve ono  što se stvarno dogodilo u određenim povijesnim razdobljima. U iskrenoj želji da osnažim već zabilježeno i donesem neke nove podatke, odnosno da kulturno-povijesnu tradiciju o raznim obiteljima učinim dostupnom široj javnosti, napisao sam ovu knjigu  o  povijesti Senja i plemićkoj obitelji Hreljanović.  Pišući ovu knjigu, želio sam da knjiga ne bude iskljućivo znanstvena, iako ima svu znanstvenu aparaturu.  Želio sam na jedan znanstveno-popularan način informirati i prilagoditi knjigu širem čitateljskom krugu, a da bih zadovoljio i one zahtjevnije čitatelje, citirao sam i naveo bilješke, fusnote, literaturu i izvore iz kojih sam crpio važne podatke, da bi napisao ovu zanimljivu i specifičnu knjigu. Ako sam ovim štivom unaprijedio naša saznanja o uskocima, plemićima, glagoljici, te sveukupnoj povijesti Senja, buri i o jednoj uskočkoj plemićkoj obitelji Hreljanović, tada kao autor knjige mogu biti zadovoljan i sretan. Napominjem da ovo nije knjiga samo o Hreljanovićima, nego o Senju i njegovoj bogatoj kulturno-povijesnoj i heraldičkoj baštini. Jer u ovom gradu „saxa loquntur“ (kamenje govori) o toj bogatoj kulturnoj i spomeničkoj baštini, koju moramo sačuvati za naraštaje koji dolaze. Osobno se nadam da će ova knjiga svojim zanimljivim sadržajem  privući veliki broj čitatelja različitog uzrasta, uz konstatacija da se knjiga nikada do kraja ne može završiti, pa je zato knjiga stalno otvorena i  može se slobodno dalje  nastaviti pisati te je upotpuniti novim i suvremenijim sadržajima i aktualnim temama. Zahvaljujem ovom prigodom gospodinu Ranku i Egonu Hreljanoviću, izravnim potomcima obitelji Hreljanović iz Rijeke (sušačka grana Hreljanovića podrijetlom iz Jablanca), koji su mi pružili na uvid mnoge povijesne podatke i dokumente o sušačkoj grani uskočke obitelji Hreljanović. Iskreno zahvaljujem i djelatnicima Gradskog muzeja uz Senja i svim suradnicima u raznim arhivima i muzejima diljem Hrvatske, te mnogobrojnim izravnim potomcima obitelji Hreljanović, koji su mi nesebično pomogli u prikupljanju građe i važnih podataka o senjskoj, sušaćkoj i jablanačkoj grani obitelji  Hreljanovića, ističe autor knjige Enver Ljubović.

Podijelite sadržaj
Play Video
Play Video