Gradi se reciklažno dvorište u Gospiću

Grad Gospić

Projekt Izgradnja reciklažnog dvorišta u Gospiću  koji se u iznosu od 3.677.125,89 kuna (85% prihvatljivih troškova projekta) sufinancira bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda u razdoblju 2014. do 2020. uspješno se provodi.

Radove na izgradnji reciklažnog dvorišta grad Gospić povjerio je poznatoj gospićkoj tvrtki GS-GRADNJA d.o.o. Radovi napreduju prema planu izgradnje, a u tijeku je izvođenje pripremnih radova. Radovi će trajati 12 mjeseci, a obuhvatit će sljedeće više grupa radova: pripremni radovi, postavljanje ograde i objekata, radovi na izgradnji prometno-manipulativnih površina, hidrotehnički radovi, elektroinstalacije, opremanje reciklažnog dvorišta i radovi krajobraznog uređenja.

Cilj projekta je doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koje se odlaže na odlagalište otpada, a izgradnjom reciklažnog dvorišta omogućit će se besplatno razvrstavanje i odlaganje više od 20 vrsta otpada.

Lokacija reciklažnog dvorišta nalazi se na k.č.k.č. 2987/2, k.o. Gospić, a po završetku izgradnje reciklažno dvorište dodijelit će se tvrtki Komunalac Gospić d.o.o. na upravljanje.

Podijelite sadržaj
Play Video
Play Video

Popularni Vigor u petak u Karlobagu

Povodom 30.godina općine Karlobag 03.prosinca koncert će u Karlobagu održati jedan od najpopularnijih glazbenih sastava grupa Vigor. Općina Karlobag tako sve želi počastiti koncertom. Podijelite

Podijelite sadržaj

Doboš torta

Doboš torta, poznatija kao dobošica, tradicionalno se pravi za velike svečanosti i blagdane. Recept je star više od 150 godina, a priprema se od ranih

Podijelite sadržaj
Play Video