Gradi se reciklažno dvorište u Gospiću

Grad Gospić

Projekt Izgradnja reciklažnog dvorišta u Gospiću  koji se u iznosu od 3.677.125,89 kuna (85% prihvatljivih troškova projekta) sufinancira bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda u razdoblju 2014. do 2020. uspješno se provodi.

Radove na izgradnji reciklažnog dvorišta grad Gospić povjerio je poznatoj gospićkoj tvrtki GS-GRADNJA d.o.o. Radovi napreduju prema planu izgradnje, a u tijeku je izvođenje pripremnih radova. Radovi će trajati 12 mjeseci, a obuhvatit će sljedeće više grupa radova: pripremni radovi, postavljanje ograde i objekata, radovi na izgradnji prometno-manipulativnih površina, hidrotehnički radovi, elektroinstalacije, opremanje reciklažnog dvorišta i radovi krajobraznog uređenja.

Cilj projekta je doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koje se odlaže na odlagalište otpada, a izgradnjom reciklažnog dvorišta omogućit će se besplatno razvrstavanje i odlaganje više od 20 vrsta otpada.

Lokacija reciklažnog dvorišta nalazi se na k.č.k.č. 2987/2, k.o. Gospić, a po završetku izgradnje reciklažno dvorište dodijelit će se tvrtki Komunalac Gospić d.o.o. na upravljanje.

Podijelite sadržaj