Postavke
kolačića

Hidroenergetski sustav Kosinj ide dalje

Nakon pola stoljeća najava u Lici je počela realizacija dva HEP-ova megaprojekta: hidroenergetskog sustava Kosinj i hidroelektrane Senj 2, a investicija je teška 3,4 milijarde kuna, druga je to velika investicija nakon izgradnje 100 kilometara autoceste kroz Liku. Hrvatska elektroprivreda ove je godine pokrenula realizaciju druge faze hidroenergetskog sustava Senj, koja se sastoji od dva segmenta; gradnje Hidroenergetskog sustava Kosinj i Hidroelektrane Senj 2, ukupne snage 412 MW. 
U proljeće prošle godine počela je izgradnja ceste od naselja Studenci do postojeće hidroelektrane Sklope. Kad se omogući pristup HE Sklope za potrebe akumulacije potopit će se postojeća cesta od Kosinjskog mosta do elektrane. Otvoreno drugo gradilište, gradnja stambene zgrade u Perušiću s 28 stanova za socijalno ugrožene stanovnike bez imovine koji će zbog potapanja ostati bez nekretnina u kojima žive. U tijeku je postupak javne nabave za gradnju prvog hidroetehničkog objekta u sklopu HES Kosinj, tunela i kanala Bakovac – Lika a s HOPS-om je potpisan predugovor o priključenju buduće elektrane na mrežu. 


STARI PROJEKT

Razvoj projekta uz prekide traje već više desetljeća, a tek je aktualna uprava HEP-a donijela  investicijske odluke za oba segmenta projekta i započela investiciju. Dobivena su pozitivna rješenja o prihvatljivosti oba zahvata za okoliš i ekološku mrežu, ishođene lokacijske dozvole, i to 2019. za HES Kosinj te 2020. godine za HE Senj 2, kažu u HEP-u. 
Unatoč skepsi mještana, čelni ljudi HEP-a kažu da sada nema nazad. Projekt koji uključuje gradnju dvaju velikih objekata, hidroenergetskog sustava Kosinj i Hidroelektrane Senj 2, tunela, novih cesta, koji uključuje potapanje sela, isplatu odštete svim mještanima, gradnju stambene zgrade, ali i zbrinjavanje svih kulturnih i drugih dobara s područja koje se planira potopiti, lokalnih crkvi i čak pet groblja, više ne može stati.

Podijelite sadržaj
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video

Sretan Uskrs želi Grad Senj

Svim sugrađankama i sugrađanima grada Senja, kao i svim ljudima dobre volje čestitamo Uskrs, najveći kršćanski blagdan. Neka Vam blagdanski dani budu ispunjeni mirom, blagostanjem

Podijelite sadržaj
Play Video
Play Video