Postavke
kolačića

Hrvatska ima novi Plan upravljanja risom!

Stručna podloga za Plan upravljanja risom s akcijskim planom izrađena je davne 2019. godine u sklopu projekta „Izrada prijedloga planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima)”, KK.06.5.2.01.0001, financiranog iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Projekt je vodila tadašnja Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (danas Zavod za zaštitu okoliša i prirode), a izradu stručne podloge za risa je koordinirala udruga BIOM, uz sudjelovanje stručnjaka s LIFE Lynx projekta. U izradu dokumenta su kroz radne sastanke i radionice bile uključene i interesne skupine.

Nakon što smo Stručnu podlogu isporučili Zavodu za zaštitu prirode, na temelju tog dokumenta je izrađen prijedlog Plana upravljanja koji je dorađivan u internim konzultacijama Zavoda i Uprave za zaštitu prirode. Zatim je provedeno javno savjetovanje kako bi se osiguralo informiranje i uključivanje zainteresirane javnosti. Sve je to potrajalo gotovo 3,5 godina kako bismo danas napokon dočekali usvajanje detaljnog desetogodišnjeg akcijskog plana kojem je cilj poboljšati stanje očuvanosti dinarske populacije risa i osigurati skladan suživot risa i lokalnog stanovništva.

Plan je usvojen u pravi trenutak – tik nakon završetka provedbe LIFE Lynx projekta, te se time otvara novo poglavlje u upravljanju populacijom, koja je osnažena unosom novih jedinki. Za provedbu plana je nadležno Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, no ključni preduvjet za uspješnu provedbu je osigurati nastavak praćenja populacije te uključivanje svih interesnih skupina. Na nama, stručnjacima za risa, lovcima, šumarima, i cijeloj široj javnosti jest zadatak da budemo poticaj i podrška Ministarstvu na tome putu.

Dokument je dostupan tu: https://mingor.gov.hr/…/Odluka%20i%20Plan%20upravljanja…

Izvor: LIFE Lynx – hrvatski terenski blog

Podijelite sadržaj
Play Video
Play Video