Postavke
kolačića

Hvala vam dragi čitatelji

Danas je točno prvih deset dana od kada smo krenuli sa novom platformom portala Slobodna Lika. Sudeći po čitanosti i pohvalama koje dobivamo od Vas čitatelja redizajn je uspio, iako ima i onih koji žale za starom Slobodnom Likom i navikama starim 13 godina. Slobodna Lika može mijenjati “odijelo” no i dalje ostaje Slobodna Lika. Pišite nam po mogućnosti i našim željama samo istinu, jer pisanjem laži gubimo svoje teško stečeno ime, jer Slobodna Lika je veliko ime.

Podijelite sadržaj
Play Video
Play Video