Postavke
kolačića

III.redovna sjednica Skupštine ličko senjske županije

Danas je održana III. redovna sjednica Županijske skupštine Ličko-senjske županije, elektroničkim putem.

Članovima Županijske skupštine su uz poziv i materijale za predložene točke dnevnog reda, zajedno dostavljene Upute o načinu elektroničkog glasovanja.

Prije početka sjednice članovi Skupštine su bili upoznati s Izvješćem Mandatnog povjerenstva o provedenim dopunskim izborima za članove Županijske skupštine Ličko-senjske županije na kojima su izabrani novi članovi Skupštine iz reda pripadnika nacionalne manjine, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda: Milorad Delić i Mirjana Đević.

Članovi Skupštine su Izvješće Mandatnog povjerenstva primili na znanje.

Na sjednici (na kojoj je od 29 članova Skupštine nazočilo 27 članova) su usvojeni sljedeći akti:

 1. Usvajanje Zapisnika s II. sjednice Županijske skupštine

                      (27 glasova «za»)

 • Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Ličko – senjske županije  za razdoblje od  01.01. – 30. 06. 2021. godine

                      (27 glasova «za»)

 • Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti  Županijskoj upravi za ceste Ličko-senjske županije na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za razdoblje od 1.1. – 30.6. 2021. godine

                      (19 glasova «za» i 8 «uzdržanih»)

 • Donošenje III. Izmjena i dopuna Proračuna Ličko-senjske županije za 2021. godinu

                      (18 glasova «za» i 9 «protiv»)

 • Donošenje Odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Ličko-senjske županije za 2020. godinu

                               (27 glasova «za» )

 • Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Ličko-senjske županije u 2021. godini

                      (27 glasova «za» )

 • Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Ličko-senjske županije u 2021. godini

                      (27 glasova «za» )

 • Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća Zajednice sportova Ličko-senjske županije o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u 2020. godini

                       (19 glasova «za» i 8 «protiv»)

 • Donošenje Odluke o dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Ličko-senjske županije za razdoblje od 15. lipnja do 31. prosinca 2021. godine                     

                       (27 glasova «za» )

 1. Donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Ličko-senjske županije za 2022. godinu

                       (27 glasova «za» )

 1. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Gospić za zaključivanje Ugovora o sufinanciranju provedbe EU projekta-referenti br. JPF.2020.-6.105.

                        (27 glasova «za» )

 1. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju mrtvozornika na  području Ličko-senjske županije (Grad Novalja)

                        (27 glasova «za» )

 1. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju mrtvozornika na području Ličko-senjske županije (Općina Karlobag)

                       (27 glasova «za» )

 1. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnika Milorada Rodića iz Plitvičkih Jezera

                       (27 glasova «za» )

 1. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine (etažno vlasništvo) po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», suvlasnika HP – Hrvatske pošte d.d. Zagreb

                        (27 glasova «za» )

 1. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», suvlasnika Miroslava i Radovana Ćuića iz Zagreba

                        (27 glasova «za» )

 1. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», suvlasnika Milorada Rodića, Vladimira Rodića i Ratomira Rapaića iz Plitvičkih Jezera

                        (27 glasova «za» )

 1. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine – kulturnog dobra po pravu prvokupa na području k.o. Karlobag

                        (27 glasova «za» )

 1. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine – kulturnog dobra po pravu prvokupa na području k.o. Senj

                        (27 glasova «za» )

         S  Dnevnog reda skinuta je točka:

 • Donošenje Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području Ličko-senjske županije (Općina Vrhovine)
Podijelite sadržaj

PRAŠINA oko plakata !

Dva je tjedna do izbora za novog gradonačelnika Gospića a i dalje se diže prašina oko plakata jednog od kandidata za novog gradonačelnika Gospića Darka

Podijelite sadržaj
Play Video