Izašao prvi CD HKUD-a Široka Kula

“Velebite do neba si velik” naslov je prvog CD-a HKUD-a Široka Kula. Na CD-u je 15 pjesma koji se može kupiti po cijeni od 50 kuna.

Podijelite sadržaj