Jaki kao stijena !

Danas je u Gospiću sklopljen Sporazum o suradnji između Grada Gospića, gradonačelnika Karla Starčevića,  Općine Perušić, načelnika Ivice Turića  i Općine Udbina, načelnika Josipa Seučeka, vezano uz postupak izrade i provedbe Strategije razvoja urbanog područja Gospić.

Gospić, kao središte Županije ali i prostorno najveći grad izvan granica RH dobio je priliku da uspostavi urbano područje s još maksimalno dvije  jedinice lokalne samouprave.

Na taj način iste će osigurati  dodatna financijska sredstva za projekte na svom urbanom području koja će dovesti do razvoja, novih radnih mjesta, turističkih sadržaja i svega što se Strategijom zajednički dogovori.

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske uspostavio je novi programski i provedbeni okvir politike regionalnog razvoja u Republici Hrvatskoj. Zakonom se uvodi nekoliko novih mehanizama upravljanja politikom regionalnoga razvoja koji uključuju uspostavljanje urbanih područja.

Za urbana područja EU je osmislila i uvela mehanizam integralnih teritorijalnih ulaganja (u daljnjem tekstu: ITU), financijski mehanizam koji omogućuje integriranje sredstava iz različitih europskih fondova i operativnih programa te ulaganje tih sredstava u aktivnosti koje pridonose tom cilju. Mjere održivog urbanoga razvoja putem ITU mehanizma u Republici Hrvatskoj provodi Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Resorno ministarstvo predložilo je 22 hrvatska grada kojima bi trebalo biti omogućeno korištenje ITU mehanizma u novom financijskom razdoblju 2021.-2027.g..

Među tim gradovima je predložen i Grad Gospić, kao središte manjeg urbanog područja.

Ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijela je Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja. Sukladno Smjernicama Grad središte urbanog područja predlaže JLS-ove za ulazak u svoj obuhvat urbanog područja na temelju 2 osnovna kriterija:

– prostornog kontinuiteta (osiguranje teritorijalne cjelovitosti društveno gospodarskog i teritorijalnog planiranja) i

– statističkih podataka o udjelu dnevnih migracija zaposlenih u središte urbanog područja od minimalno 30% sukladno podacima Državnog zavoda za statistiku.

Uvažavajući navedene kriterije za priključenje urbanom području Gospić, predloženi su Općina Perušić i Općina Udbina.

Općina Perušić (ispunjava osnovne kriterije):

– prostorni kontinuitet – Gospić i Perušić čine kontinuirano teritorijalno-prostorno područje;

– sukladno službenim statističkim podacima dnevne migracije zaposlenih iz Perušića u Gospić iznose 30,83 %.

Općina Udbina (ispunjava obvezni kriterij prostornog kontinuiteta i dodatni kriterij):

–   prostorni kontinuitet – Gospić i Udbina čine kontinuirano teritorijalno-prostorno područje;

– dodatni kriterij odgovora na zajedničke razvojne probleme uzrokovane specifičnostima teritorija: cjelovitost turističke destinacije. Grad Gospić (Turistička zajednica Grada Gospića), Općina Plitvička Jezera i Općina Udbina potpisali su Sporazum o udruživanju lokalnih turističkih zajednica i jedinice lokane samouprave s područja Like na razvijanju turističkog proizvoda – provođenje projekata „Lika je lik (lijek)“ i „Odlično je-iz Like je“.

Općine Perušić i Udbina su se pozitivno očitovale o ulasku u obuhvat urbanog područja Gospić.

Nakon toga Grad Gospić je Ministarstvu dostavio na mišljenje konačni prijedlog obuhvata te je ono dalo mišljenje da je u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju RH i Smjernicama.

Manje urbano područje ustrojava se odlukom predstavničkog tijela grada središta urbanog područja.

Nakon ustrojavanja urbanog područja, Zakon propisuje obvezu izrade Strategije razvoja i urbanog područja, koja predstavlja temeljni strateški dokument u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja za urbana područja. Nositelj izrade Strategije razvoja urbanog područja sukladno Zakonu je grad koji je središte urbanog područja, što je u ovom slučaju Grad Gospić.

Podijelite sadržaj
Play Video
Play Video

Tmurni i kišoviti dani

Iako je tmuran i kišovit dan, iskoristite ga maksimalno za dobar odmor ili umor – ako ćete se rekreirati hodanjem, trčanjem, bicikliranjem ili ćete se

Podijelite sadržaj

Kosinj konzalting

Dana 15. studenog 2023. s početkom u 18,00 sati predstavljanje knjige dr.sc. Ivana Mancea. Knjigu će predstaviti: prof. dr.sc. Josip Jurčević, dr.sc. Krešimir Bušić, vlč.

Podijelite sadržaj
Play Video