Postavke
kolačića

Kako je Ante Dabo Karaho izmjenama Statuta grada Novalje postao Faron, imperator, silnik Novalje

Ante Dabo Karaho kada je 2013.godine postao gradonačelnik Novalje, među prvim smišljenim potezima vladavine je u rujnu iste godine izmjenama Statuta grada Novalje postao Faraon, imperator i silnik grada Novalje.

To je uspio na sjednici održanoj 25.rujna 2013.godine gdje je izmjenama i dopunama Statuta grada Novalje potpuno marginalizirao i suspendirao ulogu gradskog Vijeća Novalje.

SMIŠLJENE IZMJENE STATUTA KAKO BI KARAHO POSTAO FARAON

U dva prva članka potpuno je marginalizirao Gradsko vijeće. U članku 1. u Statutu grada Novalje Županijski glasnik broj 12/09, 7/13, i 10/13 u članku 55.stavak 3. do tada važećeg statusa Karaho je promijenio ” Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnik”., dok u članku 2. Članak 60. stavak 2.mijenja se i glasi “Gradonačelnik imenuje i razriješava predstavnik Grada u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava u drugih pravnih osoba kojih je osnivač Grad”. Izmjene koje su odvele u manipulacije i autokratsko vladanje dogodile se pod predsjedanjem tadašnjeg predsjednika Gradskog vijeća grada Novalja Boris Šuljića. Bolji poznavatelji prilika u Novalji tvrde da se tada dogodilo udruživanje u suspendiranje demokracije u gradu Novalji od strane Ante Dabe Karaho i Borisa Šuljića. Ono što me pak posebno veseli je da imamo stabilnu većinu u Vijeću, da su sve ideje i planovi koje smo kako ja, tako i Boris Šuljić iznosili u predizbornoj kampanji, dobile realni temelj, mogućnost realizacije na dobrobit svih Novaljaca. Moram također istaknuti da nas zanos za promjene ne napušta te da jedva čekamo da krenemo na posao, pričao je tada gradonačelnik Ante Dabo Karaho.

Podijelite sadržaj
Play Video

“Moje zdravlje, moje pravo!”

Svjetski dan zdravlja svake godine obilježava se 7. travnja kako bismo posvetili pažnju cijelog svijeta na određenu zdravstvenu temu. Ove godine, 7. travnja 2024. svjesni

Podijelite sadržaj
Play Video