Karlobag je općina sa najviše poučnih staza i šetnica u županiji

Općina Karlobag niz godina radi na poboljšanju infrastrukture. Općina ima osigurana sredstva za izgradnju osam poučnih staza ukupne vrijednosti oko 5 milijuna kuna.  Dodatnih 3,2 milijuna kuna  uloženo je ili će se uložiti za šetnicu koje će dodatno povezati Karlobag i Cesaricu.Tri poučne staze su već u izgradnji i to Vidovac- Terezijana, Sv. Vid – Drvišica te Stupačinovo- Crni Dabar. Poučne staze Vidovac-Terezijana te Sv. Vid – Drvišica od iznimnog su značaja za ljubitelje arheologije i povijesti, jer upravo se na ovom području nalaze prapovijesna gradina i nekropola, antičko naselje, kasnoantička utvrda, ranogotička crkvica Sv. Vida i ostaci povijesne ceste Terezijane. Arheološkim istraživanjem otkrivena je velika količina materijala koja ukazuje i na intenzivne kontakte ovog prostora sa Mediteranom. Ta bogata povijest ovog kraja svakako su motiv za valorizacijom područja u turističke svrhe. Treća staza koja je kreće u izgradnju staza Stupačinovo – Crni Dabar jedna je od izazovnijih zbog položaja terena i nagiba, ali je svakako vrijedna za urediti i učiniti dostupnom onima koji to žele.  Ovdje imate osjećaj da je vrijeme stalo i da ljudska noga nije odavno kročila, iako je 70tih godina prošlog stoljeća još uvijek bilo stalnog stanovništva.

            Preostalih pet staza i jedan vidikovac koju su u planu za izgradnju ,dakle Šugarje, Pejakuša, Radlovac prva faza, Terezijana- Karlobag i uređenje vidikovca Čelina ,imaju osim funkcionalne i sentimentalnu vrijednost  za stanovništvo koje je nekada živjelo ili danas živi na ovom području.

       Tematska ruta povezati će naselja Karlobag i Ribaricu, potaknuti na suradnju dva bitna sektora te na taj način očuvati i promovirati našu tradiciju ribarstva i pomorstva. Sredstva će se uložiti u postavljanje solarne rasvjete, urediti će se vidikovci, postaviti klupe, koševi za smeće, edukativno-informativne table I smjerokazi. Na planiranoj ruti promovirati će se lokacije koje su u prošlosti predstavljale velik značaj za stanovnike ovog područja. Na taj način pridonijeti će se očuvanju tradicionalnih vještina i znanja kroz turistički sektor, dodatno promovirati tradiciju ribarenja. Važnost povezivanja Karlobaga, Ribarice i Cesarice šetnicom najbolje će prepoznati stanovnici i gosti ovog područja koji će kroz sat vremena hodanja u jednom smjeru, uživati bez straha od automobila ovom prekrasnom obalom.

Podijelite sadržaj