Kreće istraga diplome Ante Dabe gradonačelnika Novalje

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa  Postupak za odlučivanje o sukobu interesa protiv Ante Dabe, gradonačelnika Grada Novalje, povodom navodnog krivotvorenja diplome i lažnog predstavljanja korištenjem akademskog naziva diplomirani pravnik, neće pokrenuti,  no Povjerenstvo će međutim proslijediti zaprimljenu prijavu Ministarstvu znanosti i obrazovanja te Ministarstvu pravosuđa i uprave na nadležno postupanje, doznaje  portal  Slobodna Lika. Protiv dužnosnika Ante Dabe, gradonačelnika Grada Novalje, podnesena je dana 6. srpnja 2020.g. anonimna  prijava.

ANONIMNA  PRIJAVA

U predmetnoj prijavi se u bitnome navodi da se dužnosnik Anto Dabo lažno predstavlja koristeći titulu diplomiranog pravnika koja u Republici Hrvatskoj nakon tzv. „Bolonjskog procesa“ više ne postoji. Podnositelj prijave izražava sumnju da navedeni dužnosnik nije završio Pravni fakultet te traži preispitivanje diplome i sprječavanje svakog daljnjeg lažnog predstavljanja.

Člankom 39. stavkom 1. ZSSI-a propisano je da Povjerenstvo može pokrenuti postupak iz svoje nadležnosti na temelju svoje odluke povodom vjerodostojne, osnovane i neanonimne prijave ili u slučajevima kada raspolaže saznanjima o mogućem sukobu interesa dužnosnika. O pokretanju ili nepokretanju postupka, Povjerenstvo donosi pisanu odluku.

Povjerenstvo obrazlaže kako nije u nadležnosti  tijela vršiti provjeru vjerodostojnosti diploma i drugih isprava kojima se stječu pojedini akademski nazivi niti je Povjerenstvo nadležno utvrđivati koristi li pojedini dužnosnik akademski naziv koji nije stekao završetkom odgovarajućeg studija.S obzirom da Povjerenstvo nije steklo saznanja iz kojih bi proizlazilo da je privatni interes dužnosnika utjecao ili da može utjecati na obnašanje javne dužnosti gradonačelnika Grada Novalje, odnosno nije steklo saznanja koja bi upućivala na moguću povredu neke od odredbi ZSSI-a, u konkretnom slučaju nema osove za pokretanje postupka protiv dužnosnika Ante Dabe sa  kojim  će  se  očito  početi  baviti  druge  institucije.

Podijelite sadržaj

Odgovori