Ličko-senjska županija potpisala ugovor s Hrvatskim vodama radi izrade studija u cilju navodnjavanja poljoprivrednih površina

U cilju provedbe usvojenog Plana navodnjavanja Ličko-senjske županije planira se izgradnja sustava za navodnjavanje poljoprivrednih površina, kako bi se unaprijedila postojeća poljoprivredna proizvodnja, a prirodni resursi iskorištavali na održiv način.

Navodnjavanje je melioracijska mjera koja ima za cilj nadoknaditi nedostatke vode koji se javljaju pri uzgoju poljoprivrednih kultura, a koji su ograničavajući faktor za postizanje njihovog punog biološkog potencijala.

Stoga je Ličko-senjska županija u 2023. godini kod Hrvatskih voda nominirala projekte navodnjavanja, temeljem čega je danas potpisan Ugovor između Ličko-senjske županije i Hrvatskih voda o sufinanciranju projektne dokumentacije na području županije, a sve temeljem „Programa izrade projektne dokumentacije za sustave navodnjavanja na području Ličko-senjske županije” za izradu predinvesticijskih studija sustava navodnjavanja na području županije, a sve kako slijedi:

1. Sustav navodnjavanja Ostrvica i Ornice u Gradu Gospiću (230 ha);

2. Sustav navodnjavanja Lovinac u Općini Lovinac (1.260 ha);

3. Sustav navodnjavanja Karamanuša u Općini Udbina (1.670 ha).

Sredstva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije ugovorena su do iznosa od 49.772,25 eura s PDV-om, s tim da Hrvatske vode sufinanciraju izradu dokumentacije u iznosu od 39.817 EUR, odnosno 80 % potrebnih sredstava, dok Ličko-senjska županija sufinancira izradu dokumentacije u iznosu od 9.955,25 EUR odnosno 20% potrebnih sredstava.

Cilj potpisivanja ovog Ugovora je izrada predinvesticijskih studija za navedene sustave navodnjavanja, koje su preduvjet za pokretanje daljnjih radnji u postupku izgradnje sustava navodnjavanja na predviđenim lokacijama.

Podijelite sadržaj
Play Video
Play Video

Popularni Vigor u petak u Karlobagu

Povodom 30.godina općine Karlobag 03.prosinca koncert će u Karlobagu održati jedan od najpopularnijih glazbenih sastava grupa Vigor. Općina Karlobag tako sve želi počastiti koncertom. Podijelite

Podijelite sadržaj

Doboš torta

Doboš torta, poznatija kao dobošica, tradicionalno se pravi za velike svečanosti i blagdane. Recept je star više od 150 godina, a priprema se od ranih

Podijelite sadržaj
Play Video