Postavke
kolačića

Ličko-senjska županija u svojstvu nositelja projekta započela je razvoj projekta Centra za razvoj brdsko-planinske poljoprivrede i stočarstva

Ličko-senjska županija središte je brdsko-planinskog prostora (BPP) u Republici Hrvatskoj, što su specifična područja na kojima su otežani uvjeti življenja, koja su zbog svojih specifičnosti regulirana i posebnim Zakonom o brdsko-planinskim područjima, a ista se protežu na području od 15 županija i 89 jedinica lokalne samouprave.

Ličko-senjska županija u svojstvu nositelja projekta započela je razvoj projekta Centra za razvoj brdsko-planinske poljoprivrede i stočarstva, koji bi se nalazio na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, neposredno u blizini ulaza/izlaza s autoceste u Gospiću, na kč.br. 2777/1, k.o. Široka Kula.

Centar će kreirati specifičnu infrastrukturu kojom se pruža podrška za industrijsku tranziciju poljoprivrede, stočarstva i srodnih sektora, a u konačnici i cjelokupnu tranziciju brdsko planinskog područja kroz sljedeće module: 

1) brdsko-planinska poljoprivreda – biljna proizvodnja

2) izvorne i ugrožene pasmine – animalna proizvodnja

3) pametna sela

4) kulinarstvo i gastronomija

5) logističko-distributivni centar

6) sajamski centar

7) obnovljivi izvori energije

Cilj navedenog Projekta je revitalizacija ruralnog prostora i kreiranje preduvjeta za unaprjeđenje životnog standarda stanovništva na brdsko planinskom području u RH s naglaskom na Jadransku Hrvatsku.

Centar za razvoj brdsko-planinske poljoprivrede i stočarstvo imat će veliki značaj u razvoju poljoprivrede za čiju se izgradnju i opremanje planira uložiti više od 15 milijuna eura. Centar za razvoj brdsko-planinske poljoprivrede i stočarstva će kreirati javnu infrastrukturu kojom se pruža podrška za transformaciju poljoprivrede, stočarstva, ali neizravno i drugih sektora poput turizma na brdsko planinskim područjima, usmjerenog na sektor “digitalne transformacije”. 

Ovaj Centar ima u planu osigurati digitalne usluge i sadržaje za poljoprivredne i druge dionike, unaprijediti proizvodne procese u poljoprivredi i stočarstvu u brdsko-planinskim područjima, potaknuti poduzetnike na kreiranje proizvoda s dodanom vrijednošću te unaprijediti tržišni plasman i komercijalizaciju proizvoda.

Do sada je izrađena projektna dokumentacija za modul Podcentar za izvorne i ugrožene pasmine, a sve kako slijedi: Idejni projekt Podcentra za izvorne i ugrožene pasmine, Studija izvedivosti Podcentra za izvorne i ugrožene pasmine i tržišna analiza za Podcentar za izvorne i ugrožene pasmine. 

Radi stvaranja preduvjeta za djelomično izdvajanje šume iz šumsko-gospodarske osnove i cijepanja čestice radi izmjene prostornog plana Grada Gospića, Ličko-senjska županija je izradila Parcelacijski elaborat na kč.br. 2777/1, k.o. Široka Kula. U pripremi je projektna dokumentacija za proglašenje projekta Strateškim projektom Republike Hrvatske.

Za navedene aktivnosti izrade dokumentacije Ličko-senjska županija osigurala je iznos od 118.000 eura.

Od strane Ličko-senjske županije predložena je i ciljana izmjena Prostornog plana Grada Gospića radi stvaranja uvjeta za ishođenje građevinske dokumentacije, temeljem kojega je na sjednici Gradskog vijeća Grada Gospića, održanoj 15. prosinca 2023. godine donesena Odluka o izradi IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Gospića kojom je započeo proces izmjene Prostornog plana Grada Gospića radi stvaranja prostorno planskih preduvjeta za gradnju Centra. Donošenje IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Gospića očekuje se u tijeku 2024. godine. 

Podijelite sadržaj
Play Video

Švica je sutra epicentar nogometa

Program povodom proslave švičkog zaštitnika sv. Ivana Krstitelja 24. lipnja 2024. godine je zaista šarolik i vrijedi posjetiti Švicu narednih dana. Sutra, nedjelja 23. lipnja

Podijelite sadržaj

Ukrajinka Taja i sladoled !

Vihor rata raselio je po svijetu mnoge Ukrajince. Dosta ih je našlo svoj “drugi doma” i u Lici. U Gospiću smo u poznatoj slastičarnici Specijal

Podijelite sadržaj
Play Video