Postavke
kolačića

Lira prijavila projekata za 18 milijuna EUR-a

Javna ustanova razvojna agencija LIRA je do kraja mjeseca ožujka 2023. godine svojom stručnošću i angažmanom, na prvi Poziv na dostavu projektnih prijedloga Programa prekogranične suradnje INTERREG IT-CRO 2021.-2027., odgovorila sudjelujući u pripremi i prijavi 6 projekata ( u kategoriji standardnih projekata ).

Uloga i svrha Javne ustanove razvojna agencija LIRA je učinkovita koordinacija aktivnosti i poticanje regionalnog razvoja jedinica lokalne ( regionalne ) samouprave, pružanje stručne i tehničke pomoći javnopravnim tijelima i javnim ustanovama na području Ličko-senjske županije te posao regionalnog koordinatora za Ličko-senjsku županiju.

U skladu sa djelokrugom poslova za koje je zadužena i odgovorna, Javna ustanova razvojna agencija LIRA, u razdoblju kraćem od 4 mjeseca, od 28.11.2022.- 22.03.2023. ( koliko je proteklo od objave Programa prekogranične suradnje INTERREG IT-CRO 2021.-2027.), samostalno je prijavila 2 projekta, na 3 projekta sudjelovala je kao partner, u 1 projektu kombinirajući ulogu partnera i tehničke pomoći, u 2 projekta je bila isključivo tehnička pomoć, te k tomu sudjelovala na još jednom projektu kao pridruženi partner Agenciji za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.

Iz istih poziva INTEREG IT-CRO, predviđenih u svrhu prekogranične suradnje Italije i Hrvatske, u proteklom razdoblju suradnje od 2014. do 2020. godine, a preko LIRA-e kao razvojne agencije, iznjedrili su projekti STREAM, MIMOSA i EXCOVER, koji su u našoj županiji provođeni ili se još provode, uz ukupne vrijednosti realizacije preko 18.000.000,00 EUR.

O važnosti aktualno pripremljenih i prijavljenih projekata, ne govori samo ukupna vrijednost projekata od preko 12.301.684,48 EUR, koji bi se ukoliko projekti budu odabrani za sufinanciranje, realizacijom istih, a ovisno o ulozi u svojstvu partnera/pridruženog partnera, u Ličko-senjsku županiju kao jednog od sudionika ili nositelja na čijem će se području odvijati projekti ( kao i u nekoj drugoj partnerskoj talijanskoj regiji), uložila velika materijalna vrijednost koja bi nesumnjivo doprinijela regionalnom razvoju županije i poboljšanju ukupne kvalitete života šire zajednice, nego i raznovrsnost tematskih vrijednosti projekata, koji svojim obimom utječu na razna područja društvenih, socijalnih, ekonomskih i inih aspekata života stanovništva ovih regionalnih područja, kao i na različite ciljne i dobne skupine ljudi na području Ličko-senjske županije.

Dva su projekta koje je Javna ustanova razvojna agencija LIRA prijavila kao vodeći partner na projektu, a radi se o projektu FOODPRINT, te projektu SMARTOURIST.

Projekt FOODPRINT ima za cilj adresirati problem otpada od hrane i promovirati prakse održivog upravljanja takvim otpadom. Ukupna vrijednost projekta je 2,277,999.99 EUR, a u istom sudjeluje 8 partnera, 4 sa hrvatske, a 4 sa talijanske strane:

 1. LIRA – LP (lead partner)
 2. JU Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije
 3. Razvojna agencija Zadarske županije ZADRA NOVA
 4. Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
 5. Venecijanski klaster
 6. ECAMRICERT S.R.L.
 7. Sveučilište u Foggia
 8. Nacionalna konfederacija obrtničkog sektora i malih i srednjih poduzeća regije Abruzzo.

Projekt SMARTOURIST zamišljen je s ciljem diversifikacije turističkih tokova kroz set turističkih usluga za mlade (nezaposlene ili niskih prihoda) koji se sastoje od edukacija i profesija vezanih uz društvene i poslove u zaštiti okoliša. Ukupna vrijednost projekta je 1,884,407.24 EUR, a u istom sudjeluje 8 partnera, 4 sa hrvatske, a 4 sa talijanske strane:

 1. LIRA – LP (lead partner)
 2. Sveučilište u Bologni
 3. Makarska razvojna agencija MARA
 4. Općina Murter-Kornati
 5. Provincija Rimini
 6. SIRIO socijalna zadruga
 7. Socijalna zadruga Sol. Co.
 8. Centar za karijere mladih Dubrovnik.

Projekt SENTINEL ima za cilj procjenu potencijala obnovljivih izvora energije i praćenje okoliša. Javna ustanova razvojna agencija LIRA ovdje se nalazi u svojstvu aktera tehničke pomoći Zavodu za prostorno uređenje Ličko-senjske županije kao partneru na projektu. Ukupna vrijednosti projekta je 2,334,395.10 EUR, a u istom sudjeluje 8 partnera, 4 sa hrvatske, a 4 sa talijanske strane.

 1. Politehničko Sveučilište Marche
 2. LIRA
 3. Zavod za prostorno uređenje Ličko-senjske županije
 4. Razvojna agencija, Posebna agencija Chietija Gospodarska komora Pescare
 5. Regija Marche, sektor za energetske izvore, otpad, kamenolome i rudnike
 6. Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
 7. Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije
 8. Talijanski Aero Klub.

Projekt CAMPUS osmišljen je s ciljem razvijanja prekograničnog okvira za zajedničke sustave upravljanja, akcijske planove i mjere za prilagodbu klimatskim promjenama na UNESCO zaštićenim područjima u Italiji i Hrvatskoj. Ukupna vrijednost projekta je 1,352,613.00 EUR, a u istom sudjeluje 7 partnera, 3 sa hrvatske, a 4 sa talijanske strane:

 1. Općina Ferrara – LP
 2. IUAV Sveučilište u Veneciji
 3. Općina Monte Sant’Angelo
 4. Regionalni park prirode Delta rijeke Po
 5. LIRA
 6. Dubrovačka razvojna agencija DURA
 7. Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije

Projekt AGRI_CHANCE osmišljen je s ciljem identificiranja glavnih regionalnih rizika i procijene njihovog utjecaja na ruralna područja tipična za svaku uključenu regiju kroz prizmu poljoprivrednog sektora. Ukupna vrijednost projekta je 1.868.819,00 EUR, a u istom sudjeluje 6 partnera, 3 sa hrvatske, a 3 sa talijanske strane:

 1. Splitsko-dalmatinska županija -LP (lead partner)
 2. IUAV Sveučilište u Veneciji
 3. IRENA – Istarska regionalna agencija za energetiku
 4. LIRA
 5. Vijeće za poljoprivredna istraživanja i gospodarstvo
 6. Regija Abruzzo.

Projekt TORRENT osmišljen je s ciljem donošenja prekograničnih zajedničkih rješenja za upravljanje rizikom od poplava, ublažavanje rizika i otpornost u regijama usmjerenima prema Jadranskom moru, u svjetlu prilagodbe klimatskim promjenama. Javna ustanova razvojna agencija LIRA ovdje se nalazi u svojstvu aktera tehničke pomoći Ličko-senjskoj županiji kao partneru na projektu. Ukupna vrijednost projekta je 2,583,450.15 EUR, a u istom sudjeluje 8 partnera, 4 sa hrvatske, a 4 sa talijanske strane:

 1. Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA – LP
 2. Sveučilište u Zadru
 3. Fondacija Euromediteranski centar za klimatske promjene
 4. IUAV Sveučilište u Veneciji
 5. Dubravačko-neretvanska županija
 6. Nacionalno istraživačko vijeće
 7. Regionalna agencija za prevenciju, okoliš i energetiku Emilia-Romagna
 8. Ličko-senjska županija.

Projekt GUSTI ima za cilj osnažiti ulogu nematerijalne kulturne baštine jadranskog područja kroz identifikaciju, valorizaciju i promicanje gastronomskog turizma, te rješavanje problematike diversifikacije turističkih tokova, jednak pristup turističkim odredištima promicanjem održivog prakse i rješenja. Javna ustanova razvojna agencija LIRA u ovom projektu pružala je tehničku pomoć Ličko-senjskoj županiji kao vodećem partneru na projektu. Kod ovog projekta će pridruženi partneri biti Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova – Uprava za otoke i Vijeće Europe u Veneciji.

Ukupna vrijednost projekta je 2,624,530.01 EUR, a u istom sudjeluje 8 partnera, 4 sa hrvatske, a 4 sa talijanske strane:

 1. Ličko-senjska županija – LP (lead partner)
 2. Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA
 3. Regija Emilia-Romagna
 4. Javno kazalište Apulia – Regionalni konzorcij za umjetnost i kulturu
 5. JU Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije
 6. Razvojna agencija Zadarske županije ZADRA NOVA
 7. Venecijanski klaster.
 8. Spin Life S.R.L. Padova
Podijelite sadržaj
Play Video
Play Video
Play Video

Uskrsni doručak u Senju

Pavlinski trg1.travnja 2024.g. od 09:00 sati Turistička zajednica grada Senja i Boutique hotel Bura 45ºN organiziraju Uskrsni doručak u Senju kako bi sa svojim sugrađanima

Podijelite sadržaj
Play Video
Play Video