Postavke
kolačića

Na području županije biti će obnovljeno 56 stambenih zgrada

Vlada RH je na sjednici održanoj 23. prosinca 2021. godine donijela ovaj Program na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, a koji je izrađen u najvećoj mjeri u suradnji Ministarstva i Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Programom je obuhvaćena energetska obnova 387 stambenih zgrada na navedenim područjima koje su bile (u pravilu) u 100%-tnom vlasništvu RH, a sada su u mješovitom vlasništvu – RH i privatni vlasnici/naši bivši korisnici. Programom je predviđeno 100%-tno financiranje troška obnove. Obnova obuhvaća sve vanjske zajedničke dijelove stambenih zgrada: gromobranske instalacije, krovišta, dimnjake, limariju, vanjsku ovojnicu (fasadu) i vanjsku stolariju. Radi se, dakle, o cjelovitoj obnovi vanjskih dijelova zgrada s energetskom obnovom. Provedba Programa planirane je u četiri provedbene faze.

Programom je na području Ličko-senjske županije obuhvaćeno čak 56 stambenih zgrada: Lički Osik 32, Korenica 13, Udbina 6, D. Lapac 4 i Otočac 1.

Za I. Fazu obnove je u suradnji Središnjeg državnog ureda sa zajedničkim upraviteljima stambenih zgrada, te predstavnicima općina i gradova odabrano 23 stambene zgrade, od kojih će se 12 financirati iz sredstava NPOO-a, a 11 iz sredstava državnog proračuna. Za sve zgrade iz I. Faze obnove ugovorena je revizija postojećih glavnih projekata obnove (Udbina, Korenica) ili je pokrenuta javna nabava za ugovaranje usluga pregleda i izrade energetskih certifikata i glavnih projekata obnove (Lički Osik 3 i D. Lapac 2).

U suradnji Središnjeg državnog ureda, zajedničkog upravitelj stambenih zgrada u Ličkom Osiku poduzeća Komunalac Gospić d.o.o. i Grada Gospića, odabrano je prema kriterijima definiranima u Programu 13 stambenih zgrada za I. Fazu obnove – od ukupno 32 zgrade obuhvaćene ovim ProgramomKriteriji za određivanje prioriteta odnose se prvenstveno na građevinsko stanje stambenih zgrada.

Iz sredstava NPOO-a planirana je obnova sljedećih 10 stambenih zgrada u Ličkom Osiku:

 1. Popa Frana Biničkoga 12
 2. Popa Frana Biničkoga 8 i 10
 3. Popa Frana Biničkoga 9
 4. Riječka 7
 5. Popa Frana Biničkoga 32
 6. Popa Frana Biničkoga 7
 7. Popa Frana Biničkoga 3

Za ovih 7 stambenih zgrada usuglašeni su Ugovori o izvođenju radova energetske obnove i stručnog nadzora ukupne vrijednosti 14.991.107,97  kuna sa PDV-om.

 1. Popa Frana Biničkoga 1
 2. Popa Frana Biničkoga 24
 3. Svetog Mateja 4

Za ove 3 stambene zgrade objavljena je javna nabava za izvođenje radova energetske obnove i stručni nadzor ukupne procijenjene vrijednosti 10.117.791,25 kuna sa PDV-om.

Ukupna vrijednost obnove 10 stambenih zgrada financiranih iz NPOO-a iznosi oko 25.000.000,00 kuna.

 1. Popa Frana Biničkog 11
 2. Popa Frana Biničkog 13
 3. Riječka 3

Za ove 3 stambene zgrade pokrenut je postupak javne nabave za usluge pregleda i izrade energetskih certifikata, glavnih projekata obnove i stručnog nadzora.

Podijelite sadržaj
Play Video

Halil, vrsni brico od ovaca

Danas su došla takva vremena da se svagdje čeka na red, pa tako je i sa šišanjem ovaca. Brica od ovaca u Lici je jako

Podijelite sadržaj

GOSPIĆ Što je Narko kartel ?

Posljednje vrijeme u Gospiću se mnogi pitaju što je Narko kartel !. Narko kartel je kriminalna organizacija čiji je glavni cilj omogućavanje i kontroliranje operacija krijumčarenja droge.

Podijelite sadržaj
Play Video