Postavke
kolačića

Naslijeđeni milijunski dugovi Lika cesta

Još jedna tvrtka u vlasništvu Ličko senjske županije, Društvo Lika ceste d.o.o. je nagomilalo milijunske dugove prošlih godina. To je otkrila održana redovita godišnja skupština društva za 2021.godinu. Nova Uprava društva pokrenula je neovisnu reviziju, tzv. „Clean start“, koja je ustanovila da je zaključno s danom 31. kolovoza 2021. godine Društvo poslovalo u gubitku od 2.856,532,00 kuna, dok su obveze prema dobavljačima na dan 31. kolovoza 2021. godine iznosile čak 11.228.405,00 kuna.

Zbog iznimno loših financijskih i poslovnih pokazatelja krenulo se u saniranje nastalog gubitka i spašavanje Društva Lika ceste d.o.o. od stečaja. Zaključno s 31. prosinca 2021. godine Društvo je poslovalo u gubitku od 2.016.413,15 kn te je na Skupštini naglašeno da je u odnosu na dan 31. kolovoza 2021. gubitak za 2021. godinu smanjen za 840.118,85 kuna, a da su se istovremeno uredno isplaćivale plaće, kao i svi dodaci prema zaposlenicima sukladno Kolektivnom ugovoru. Ukupne obveze prema dobavljačima na dan 31. kolovoza 2021. također su smanjene od datuma preuzimanja Društva te su na dan 31. prosinca 2021. godine iznosile 9.790.842,69 kuna.

DO 2018.POSLOVANJE SA DOBITI, A ONDA GOMILANJE MILIJUNSKIH DUGOVA

Na Skupštini je naglašeno kako je Društvo do 2018. godine poslovalo s dobiti, a od 2019. godine konstantno posluje s gubitkom koji se pokrivao iz zadržane dobiti koja je na dan 31. prosinca 2018. godine iznosila 4.111.022,00 kune. Godine 2019. ostvaren je gubitak poslovanja u iznosu od 2.422.833,00 kune koji je pokriven iz navedene zadržane dobiti. Godine 2020. ostvaren je gubitak u iznosu od 801.343,00 kn koji je također pokriven iz preostale zadržane dobiti.

Skupština je donijela Odluku da se gubitak poslovanja iz 2021. godine od 2.016.413,15 kuna pokrije iz ostatka zadržane dobiti u raspoloživom iznosu od 886.846,44 kuna, a ostatak gubitka iz 2021. godine u iznosu od 1.129.568,71 kuna da se prenese u preneseni gubitak koji će se sukladno zakonskim propisima pokriti iz dobiti budućih razdoblja i u vremenskom periodu od 5 godina.

Nadzorni odbor pozitivnim je ocijenio poslovanje Društva Lika ceste d.o.o. u razdoblju od 16. kolovoza 2021. do 31. prosinca 2021. godine, pozitivnim ocjenjuje smanjenje ostvarenog gubitka u vremenskom periodu od 31. kolovoza 2021. do 31. prosinca 2021. godine, kao i  smanjenje financijskih obveza prema dobavljačima, priopćeno je iz uprave društva Lika ceste.

Podijelite sadržaj
Play Video
Play Video