NIJE PELJEŠKI Most koji privlači !

Iako Lika ima stotine malih i velikih mostova, samo je jedan turistička atrakcija, onaj Kosinjski most kameni, sedamdeset metara dugi preko rijeke Like koji spaja Gornji i Donji Kosinj. Izgrađen je po uzoru na starohrvatsku mostogradnju, tehnikom “uklinjenjem kamena”.Most je i jedinstven po otvorima u lukovima koji imaju funkciju rasterećenja vodenog vala pri udaru na most, a u vodi se ocrtavaju kao pravilni krugovi, zato je i turistička atrakcija.

Podijelite sadržaj
Play Video
Play Video