Novalja : Bolji rad Hrvatske pošte

Danas je Gradonačelnik Grada Novalje, Ivan Dabo primio predstavnike Hrvatske pošte.

Tema radnog sastanka kojem su prisustvovali Gradonačelnik Grada Novalje Ivan Dabo, izvršni direktor divizije pošta GP-4 Marin Klanac, voditelj dostave GP-4 Kristijan Buljat i voditeljica u mreži GPU Pag Snježana Badurina bila je rad poslovnice Hrvatske pošte u Gradu Novalji.

Cilj sastanka bio je ponuditi rješenja problema nastalih u radu Hrvatske pošte, a koji se očituju sve češćim pritužbama građana zbog neuredne dostave, odnosno kašnjenja ili gubitka pošiljki.

Zaključci sastanka:
– Potrebno je poboljšati kvalitetu dostave;
– Od 1. srpnja 2021. g. na području Grada Novalje će raditi veći broj djelatnika Hrvatske pošte;
– Hrvatska pošta d.d. zapošljava tri (3) nova djelatnika – dostavljača DP.

Podijelite sadržaj
Play Video
Play Video
Play Video