Novalja dobila sigurnu gradsku Vlast

U Gradskoj knjižnici u Novalji održana je konstituirajuća sjednica novog saziva Gradskog vijeća Grada Novalje. Gradsko vijeće broji 13 vijećnika, a nakon potvrđivanja mandata poznatu su imena vijećnika među kojima je i ime bivšeg gradonačelnika Novalje Ante Dabo Karaho.


Za predsjednika Gradskog vijeća na prijedlog HDZ-a i HSS-a jednoglasno je izabran Matej Guščić. Novoizabrani predsjednik zahvalio se na ukazanom povjerenju te čestitao vijećnicima na izboru kao i gradonačelniku Ivanu Dabu te rekao kako se raduje budućoj suradnji i radu u Gradskom vijeću za napredak Grada Novalje. Za potpredsjednika Gradskog vijeća iz reda predstavničke većine izabran je Aleksij Škunca, a za potpredsjednicu Gradskog vijeća iz reda oporbe izabrana je Vesna Šonje Allena bivša predsjednica gradaskog vijeća Novalje. Izboru predsjednika i potpredsjednika vijeća prethodio je izbor Komisije za izbor i imenovanje, a na kraju sjednice izabrani su članovi Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost. Gradonačelnik Ivan Dabo čestitao je novoizabranim vijećnicima. U Novalji su tako stvoreni svi politički uvjeti za razvoj grada, realizaciju projekata i prosperitet grada Novalje.

Podijelite sadržaj
Play Video
Play Video

Likamvs

Muzej Like Gospić danas, 26.10. u 19,30 poziva sve zainteresirane na svečano predstavljanje časopisa Muzeja Like Gospić. Svečano predstavljanje časopisa održati će se u Malom

Podijelite sadržaj
Play Video