Postavke
kolačića

Objavljen Pravilnik o provedbi Mjere 5. iz Programa državne potpore sektoru stočarstva

Pravilnik o provedbi Mjere 2. iz Programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala 

Pravilnik o provedbi Mjere 5. iz Programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala. 

Mjera 2 iz Programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala provodi se u razdoblju od 2024. do 2026. godine, a donošenje Mjere 2. ima uporište u „Programu razvoja sektora mljekarstva u Republici Hrvatskoj do 2030. godine“ i „Akcijskom planu za provedbu Programa razvoja sektora mljekarstva u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2025. godine“. Cilj Mjere 2. je pružanje financijske pomoći subjektima koji su suočeni sa problemima uzrokovanim povećanjem troškova goriva koji sudjeluju s visokim udjelom u troškovima njihovog poslovanja te uzrokuju značajno povećanje troškova sabiranja i transporta sirovog mlijeka od isporučitelja do objekata za preradu. Dodjelom potpore zadržala bi se postojeća razina proizvodnje i prerade kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka te omogućio nastavak rada malih mljekara, a samim time i očuvala proizvodnja mlijeka na malim gospodarstvima u Republici Hrvatskoj.  

Zahtjevi za potporu podnose se Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju od 01. do 31. svibnja, a detaljni uvjeti i obrasci dostupni su na poveznici:  

Cilj provedbe Mjere 5. je omogućiti dodjelu potpore za ublažavanje gubitaka nastalih u objektima za klanje i/ili preradu uslijed ograničenja prometa i ograničenja proizvodnje određenih proizvoda. Dodjelom potpore osigurati će se likvidnost poslovanja odobrenih objekata za klanje i preradu koji su pretrpjeli gubitke uslijed provedbe naređenih mjera za sprječavanje širenja afričke svinjske kuge, doprinijeti stabilnosti u lancu proizvodnje mesa te zadržavanju standarda zdravstvene ispravnost mesa za ljudsku upotrebu.  

Detalje o potpori i potrebnu dokumentaciju moguće je pronaći na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na poveznici: https://www.apprrr.hr/otvoreno-podnosenje-zahtjeva-za-mjeru-5-potpore-za-ublazavanje-gubitaka-nastalih-u-objektima-za-klanje-svinja-i-preradu-svinjskog-mesa-iz-programa-drzavne-potpore-sektoru-stocarstva-zbog-narusenog-pr/ 

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede

Podijelite sadržaj
Play Video
Play Video