RED Od Lika cesta počinju čistke u Ličko senjskoj županiji

Prema neslužbenim informacijama čistke u Ličko senjskoj županiji nakon lokalnih izbora počet će idući tjedan od Lika cesta, cestarske županijske koke koja je posljednjih godina postala leglo za nepotizam i političko uhljebljivanje.

U Lika cestama čast starom radnom kadru zaposleni su ljudi koji sa cestama imaju veze kao seljak sa avionom. Najbolji primjer jer uhljebljivanje u Lika ceste bivšeg gradonačelnika Gospića i bivšeg župana bivšeg konobara Milana Kolića koji je jedno vrijeme bio direktor, a trenutno je član Uprave društva Lika cesta.

Mnogi nisu trebali niti dolaziti na posao, a primali su visoku plaću zahvaljujući svrgnutom političkom voždu koji je godinama imao pod kontrolom cestarsku koku sa godišnjih preko 50 milijuna kuna prihoda. Posljednjih godina osim gomilanja zapošljavanja mijenjali su se direktori kao na traci. Većinski vlasnik Lika cesta sa 52 % je Ličko senjska županija pa nova županijska Vlast mora uvesti red u jednu od važniji ustanova kojoj je vlasnik.Prema financijskom izvješću iz 2019.godine Lika ceste tu su poslovnu godinu završile sa 2,5 milijuna kuna minusa, kako je završila poslovna 2020.godina i kako stoje financije u ovoj poslovnoj godini nije poznato. Očekuje su i Preustroj poduzeća kao preduvjet da Lika ceste postanu ozbiljna i konkurentna županijska tvrtka, jer dosadašnji Ustroj bio je prava sprdačina gledajući tko je vodio Lika ceste.

Ustroj LIKA CESTA

Skupština:

 • Skupštinu čine svi članovi društva
 • Svaki član Društva ima glasova koliko drži poslovnih udjela u društvu
 • Jedan poslovni udio daje pravo na jedan glas u Skupštini društva

Nadzorni odbor:

 • Nadzorni odbor nadzire poslovanje Društva
 • Članove nadzornog odbora imenuje Skupština Društva, 3 člana na prijedlog Ličko-senjske županije, 1 član na prijedlog Radničkog vijeća, dok jednog člana imenuje Radničko vijeće
 • Nadzorni odbor:
  • Josipa Pavlović – predsjednica
  • Ivica Uzelac – zamjenik
  • Miroslav Babić
  • Ivica Čačić
  • Iva Alar

Uprava:

 • Uprava Društva organizira rad i poslovanje Društva
 • Uprava Društva se sastoji od Predsjednika Uprave Društva, Pavao Pavelić, dipl. ing. prometa zastupa društvo samostalno i pojedinačno
 • Član Uprave Društva Ivan Kotvica, ing. zastupa društvo skupno s Predsjednikom Uprave
 • Član Uprave Društva Milan Kolić
Podijelite sadržaj