Održana V. sjednica Županijske skupštine

Održana je V. sjednica Županijske skupštine Ličko-senjske županije, elektroničkim putem. Članovima Županijske skupštine su uz poziv i materijale za predložene točke dnevnog reda, zajedno dostavljene Upute o načinu elektroničkog glasovanja. Tako je većinom glasova donesena odluka o davanju na korištenje i upravljanje imovine – dijela zgrade  Razvojnog centra Ličko-senjske županije. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Ličko-senjske županije za 2022. godinu. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Ličko-senjske županiji. Donošenje Programa rada Županijske skupštine Ličko-senjske županije za 2022. godinu.

Podijelite sadržaj
Play Video
Play Video

Popularni Vigor u petak u Karlobagu

Povodom 30.godina općine Karlobag 03.prosinca koncert će u Karlobagu održati jedan od najpopularnijih glazbenih sastava grupa Vigor. Općina Karlobag tako sve želi počastiti koncertom. Podijelite

Podijelite sadržaj

Doboš torta

Doboš torta, poznatija kao dobošica, tradicionalno se pravi za velike svečanosti i blagdane. Recept je star više od 150 godina, a priprema se od ranih

Podijelite sadržaj
Play Video