OKO KAMERE Nekontrolirano reklamiranje u Gospiću!

U Gospiću je na više lokacija postavljeni “leteći” reklamni izlozi, koji se osvjetljeni putem solara. Postavljeni su na mjestima koji nisu predviđeni za reklamiranje i nitko ne za tko ih je postavio i čije su vlasništvo, a što najvažnije niti u gradu Gospiću ne znaju tko ih je postavio. Na njima se reklamira novi trgovački centar na ulazu u grad. Za očekivati je da će ih Grad ukloniti.

Podijelite sadržaj
Play Video
Play Video