Općina Lovinac pomaže stočarstvo

Načelnik Općine Lovinac Ivan Miletić i direktor Veterinarske ambulante Gospić, Tomislav Rukavina, potpisali su Ugovor kojim je regulirano pitanje financiranja troškova prijevoza prilikom obavljanja veterinarskih usluga na području Općine Lovinac. Naime kako na području Općine Lovinac još nema dovoljnog broja domaćih životinja za čiju bi skrb bila isplativa stalna nazočnost veterinara na području Općine Lovinac, djelatnici veterinarske ambulante Gospić na pozive posjednika životinja iz Gospića dolaze na područje Općine Lovinac.

Kako se radi o prilično velikoj udaljenosti od sjedišta veterinarske ambulante u Gospiću do adrese posjednika životinja trošak dolaska veterinara iz Gospića posjedniku životinja na području Lovinca i drugih naselja u općini predstavlja značajan trošak. Kako bi našim OPG-a odnosno posjednicima životinja olakšali dostupnost veterinarskih usluga Općina Lovinac navedenim ugovorom obvezala se financirati troškove dolaska veterinara iz sjedišta veterinarske ambulante do adrese OPG-a odnosno posjednika životinja i natrag, dok posjedniku životinja ostaje trošak liječenja, umjetnog osjemenjivanja i drugih veterinarskih usluga.

Ovom prilikom iz Općine zahvaljujemo vrijednim djelatnicima veterinarske ambulante Gospić koji se uredno odazivaju i redovito dolaze na sve pozive naših posjednika životinja, ističu u općini Lovinac.

Podijelite sadržaj